Koen Dillen

Koen was gemeente- en provincieraadslid voor N-VA van 2013 tot 2018. In 2018 werd hij herkozen voor beide functies maar hij gaf zijn mandaat als gemeenteraadslid op om zich volledig te concentreren op zijn functie als provincieraadslid. Hij is voorzitter van de raadscommissie platteland, Europa, flankerend onderwijs- en arbeidsbeleid. Hij heeft zich gespecialiseerd in de problematiek van de sociale huisvestingsmaatschappijen door zijn vertegenwoordiging in de raden van bestuur van de Kempense sociale woonmaatschappijen (Molse Bouwmaatschappij, Geelse huisvestingsmaatschappij en de Ark in Turnhout). Tevens zetelt hij in het directiecomité van de Geelse huisvestingsmaatschappij. Koen zetelt in de Raad van bestuur van het provinciale cultuurhuis De Warande in Turnhout en het Gielsbos, een instelling voor mensen met mentale beperking in Lille. Hij is ook lid van de raad van bestuur van Toerisme Provincie Antwerpen.

Hij is huisarts in groepspraktijk De Naaf in Mol en werkt als huisarts in de gehandicaptensector (De Schakel te Balen en De Witte Mol te Mol). Hij heeft een bestuursfunctie in verschillende huisartsenorganisaties. Als hobby beoefent hij de bergsport en het fietsen. Samen met zijn vrouw Griet, heeft hij 4 kinderen en 1 kleinkind.