Automobilisten moeten stoppen aan fietsostrade

Op 19 oktober 2015

Aan de gevaarlijke kruispunten van de fietsostrade in Mechelen wijzigt de voorrang. Er komen stopborden die bestuurders verplichten om te stoppen en voorrang te geven.

De kruisingen met het autoverkeer in de Caputsteen- en de Kleine Nieuwedijkstraatzorgen al vanaf het begin voor verhitte discussies. Vandaag heeft het autoverkeer nog voorrang aan de kruispunten. "Als iedereen de regels die momenteel gelden goed opvolgt, is er niet echt een probleem. Maar de beperkte zichtbaarheid zorgt wel voor een gevoel van onveiligheid, zowel voor fietsers als voor auto's. Omdat de drie lichte ongevallen die op het kruispunt met de Kleine Nieuwedijkstraat gebeurd zijn er drie te veel zijn, ging de stad in overleg met provincie Antwerpen en Fietsberaad Vlaanderen, op zoek naar een oplossing op maat", vertelt schepen van Mobiliteit Marina De Bie (Groen).

Onduidelijke situatie

Bij het bestuderen van de situatie ter plaatse werd vastgesteld dat het overgrote deel van de autobestuurders automatisch stopt voor de kruising met de fietsostrade. "De meeste bestuurders geven fietsers zelfs expliciet voorrang. Omdat op dit moment de auto's nog officieel voorrang hebben, zorgt dit voor verwarring en bij momenten voor gevaarlijke situaties", vertelt gedeputeerde voor Mobiliteit Luk Lemmens (N-VA).

In een gezamenlijk overleg zijn de provincie en de stad overeengekomen om de voorrangsregeling om te draaien, zodat fietsers voorrang hebben op de fietsostrade. Om de kruispunten veiliger te maken,worden nog dit jaar grondige aanpassingen doorgevoerd. Zo wordt op de fietsostrade een verkeersplateau aangelegd, om een lage snelheid af te dwingen. De rodecoating wordt ook doorgetrokken over de rijbaan. Aan de kruispunten moet het gemotoriseerd verkeer binnenkort stoppen. Een stopbord en een stopstreep zullen dat aangeven. Leds moeten de zichtbaarheid van de kruising verhogen. Aan de Kleine Nieuwedijkstraat wordt een verkeersspiegel geplaatst voor bestuurders, zodat ze fietsers goed zien aankomen.

Iedereen verantwoordelijk

Enkele maanden na de aanpassingen volgt er een evaluatie. "We willen er bovendien op wijzen dat er ook in de nieuwe situatie een belangrijke verantwoordelijkheid voor de fietsers blijft. Om hen aante manen te vertragen aan de kruispunten, zullen we werkenmet witte dwarslijnen over het fietspad, die dichter bij elkaar komen te liggen als je dekruispunten nadert. Die kondigen de kruispunten duidelijk aan en leiden er toe dat mensen, zelfs onbewust, vertragen", legt schepen De Bie uit. Los daarvan plaatst de provincie binnenkortborden die fietsers duidelijk maken in welke gemeenten ze zich bevinden, en wegwijzers die aangeven waar afritten naartoe leiden. Borden met alleen een afbeelding van fietsers erop moeten ook duidelijk maken dat fietsers hoofdgebruikers zijn, al blijven voetgangers welkom. De stad engageert zich om de fietsostrade netjes te houden, en tijdens de winter ook sneeuw- en ijsvrij.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is