Nieuws

Alle nieuwsitems

Op 8 april 2021

Met het arrest van de Raad van Vergunningsbetwistingen van 25 februari is het stikstofspook na Nederland ook in Vlaanderen opgedoken. Daarbij wordt het Vlaamse PAS-kader rechtstreeks betwist. Dit arrest heeft niet alleen voor de landbouw verregaande gevolgen. Ook voor de vergunningsverlening in …

Op 18 maart 2021

Investeren in je logies in coronatijden? Essentieel maar allesbehalve evident… Het Vlaamse stimulusprogramma helpt toeristische ondernemers om de broodnodige investeringen te financieren met het oog op een succesvol herstel. De provincie Antwerpen haakt aan op het Vlaamse programma met een …

Op 5 maart 2021

Naar aanleiding van de evaluatie van rapporteringsrapport 2019 van Umicore en de vaststelling van verhoogde lood-in-bloed-waarden bij kinderen in een naburige wijk van Umicore, heeft deputatie in november 2020 het advies van de Vlaamse instanties Afdeling Milieu van het Vlaams departement Omgeving, …

Op 23 februari 2021

De komende maanden zal de tuin van het aartsbisschoppelijk paleis gerestaureerd worden. Tijdens de werken blijft de tuin gesloten. In de zomervakantie opent de vernieuwde tuin zijn deuren om te genieten van de rust en de stilte. Sinds maart 2019 is een gedeelte van de tuin van het …

Op 29 januari 2021

De provinciale Fietsbarometer van de provincie Antwerpen analyseerde alle fietsroutes op het bovenlokaal functioneel fietsnetwerk (BFF). Het aantal fietsers, de fietsinfrastructuur en ongevalgegevens in alle gemeenten en steden van de provincie Antwerpen werden in kaart gebracht. Uit die gegevens …

Op 22 januari 2021

Gezocht: mama’s en papa’s, oma’s en opa’s die een wandelingetje willen maken met peuter CLAIRE. De kleine uk is uitgerust met meetapparatuur en is de ster van een nieuw citizenscienceproject van UAntwerpen, Provincie Antwerpen en streekvereniging Zuidrand. Doel: het effect van trage wegen op de …