Provinciaal werk

Kiezen voor verandering.

Ook in de Antwerpse provincieraad.

Op initiatief van de N-VA tekende de Vlaamse Regering een nieuwe structuur uit voor de werking van de vijf provinciebesturen. Een goede zaak. De provincies blijven niet langer bevoegd op terreinen waar ook Vlaanderen of steden en gemeenten al actief zijn. De N-VA wil de provinciebesturen vereenvoudigen en afslanken. Zo kunnen ook de provinciebelastingen voor iedereen naar omlaag.

De N-VA kiest resoluut voor verandering. Bij de provincieraadsverkiezingen van 14 oktober wordt het zaak die keuze voor verandering nog sterker te laten klinken. Laat de Provinciestraat maar eens goed naar de Dorpsstraat luisteren. En stem op de N-VA. Want zo begint de verandering, in uw gemeente, maar ook in uw provincie.

De speerpunten van ons programma voor de provincie Antwerpen kan u op deze pagina bekijken of dowloaden via het bestand als bijlage.

Provinciebestuur: vereenvoudigen en afslanken

De N-VA wil het provinciebestuur vereenvoudigen en afslanken. De provincie moet niet langer actief zijn waar Vlaanderen of onze steden en gemeenten zelf al engagement nemen, maar moet voortaan concreet focussen op die taken waar ze een meerwaarde biedt. Specifiek maatwerk voor de diverse regio’s in onze provincie leidt vlotter tot efficiëntie. Meteen kunnen ook een pak kosten worden bespaard. De provinciebelastingen moeten dus voor iedereen naar omlaag. Het afslanken van het provinciale takenpakket mag wie nu recht heeft op provinciale ondersteuning niet in de problemen brengen.

Economie: versterken

Met het scheppen van ruimte en het ondersteunen van diverse mogelijkheden van transport, maar ook samenwerking met de gemeenten en de bedrijven moet het provinciale bestuur de economische streekontwikkeling ondersteunen. Het provinciebestuur moet het investeringsklimaat bevorderen en de ontwikkeling stimuleren van bedrijventerreinen (nieuwe terreinen en/of te saneren ‘brownfields’).

Ruimte voor mobiliteit

De N-VA wil de mobiliteitsproblematiek gebiedsgericht aanpakken. Het provinciebestuur moet, over de gemeentegrenzen heen, de samenwerking inzake mobiliteit bevorderen. Absolute topprioriteiten liggen op het vlak van verkeersveiligheid, bereikbaarheid en het verderzetten van het provinciale fietsbeleid.

Toerisme: ontspannen en ondernemen

Het provinciebestuur moet blijven investeren in de toeristische en recreatieve troeven en de provincie en haar regio’s promoten op de binnenlandse toeristische markt. Verdere verbetering van de kwaliteit van het toeristisch aanbod moet hier centraal staan. Denken we maar aan publiekstrekkers zoals de wandel- en fietsroutes. Blijvend investeren in de provinciale recreatiedomeinen is noodzakelijk. Toerisme Provincie Antwerpen moet nauw samenwerken met de gemeenten, maar ook met de toeristische ondernemers.

Bestuurskracht gemeenten verhogen

De N-VA wil de bestuurskracht van de gemeenten verhogen. Met goed overleg en gerichte initiatieven moet het provinciebestuur de gemeenten helpen. Denken we maar aan opleidingen en de training van de hulpdiensten, die onder impuls van onze gedeputeerde in de provincie Antwerpen de voorbije zes jaar zeer succesvol waren.