Nieuws

Op 4 januari 2024

Even verschillend als onze Vlaamse landschappen zijn de kleine elementjes waaruit ze bestaan, denk daarbij aanhoutkanten, beken, bomenrijen, poelen en andere kleine punten en lijnen. Traditioneel vervulden ze een belangrijke functie voor de landbouwer en zijn dieren. Houtkanten produceerden …

Op 20 december 2023

Verrassende insteken inspireren provincie Antwerpen Wel 26 masterstudenten Stedenbouw en Ruimtelijke Planning stelden vandaag de resultaten van hun ontwerpstudio’s voor in het Antwerpse Provinciehuis. Anderhalf jaar werkten de studenten aan een visie en een ontwerp voor vijf deelgebieden op en …

Op 16 december 2023

12.000 bezoekers kwamen ogen te kort tijdens het nachtelijk schouwspel op Wintersfeer Zilvermeer vormde deze winter voor de elfde keer het unieke decor voor een magische avond “Wintersfeer”. De organisatie bracht een editie om bij weg te dromen met liefst twee dagen wandelplezier op 15 en 16 …

Blikvangers

  • Provincie hervormt en investeert in 2023 verder in een duurzame toekomst

  • Provincie Antwerpen onderscheidt door duidelijke keuzes voor meerjarenplan 2020-2025: 161 miljoen investeringen

    In het meerjarenplan 2020-2025 kiest de coalitie van N-VA en CD&V resoluut voor een duurzaam, efficiënt, dienstbaar en verbindend bestuur. Deze ambitie weerspiegelt zich in de financiële keuzes voor de komende jaren. Als eerste bestuursniveau schaft de provincie Antwerpen stelselmatig de partijdotaties af. De komende zes jaar wordt er netto 161 miljoen euro geïnvesteerd. Meer geld gaat er naar fietsostrades, bomen aanplanten, ecologische waterhuishouding, provinciaal onderwijs, flankerend arbeidsmarktbeleid, veerkrachtige dorpen, het Wetenschapspark UAntwerpen, de bouw van een nieuw havenbelevingscentrum, landbouwonderzoek, enzovoort.