Nieuws

Op 25 januari 2022

Afgelopen weekend organiseerde de prestigieuze ‘Philharmonie de Paris’ een internationale wedstrijd voor cellobouwers. Naast ervaren luthiers, mensen die snaarinstrumenten maken of repareren, namen ook scholen deel in de categorie ‘Talenten van morgen’. Ilze De Ligt en Joshua Hermans, beide …

Op 19 januari 2022

Het Agentschap voor Natuur en Bos kent een Projectsubsidie Natuur toe voor de natuurvriendelijke inrichting van de oevers van het Fort van Kessel. Met de subsidie van 92.800 euro zullen inrichtingswerken gebeuren om het leefgebied van vleermuizen te verbeteren. De werken zorgen ook voor …

Op 14 januari 2022

VDAB en CVO Vitant zijn dringend op zoek naar kandidaat-slagers Om het tekort aan slagers weg te werken, startte VDAB samen met CVO Vitant een unieke cursus: ‘Slager distributie’. Werkzoekenden krijgen een intensieve vorming van 12 weken op de campus PIVA in Antwerpen. Daarna kunnen zij …

Blikvangers

  • De provincie Antwerpen maakt zich klaar voor een leefbare en klimaatveilige toekomst.

    Budgetbesprekingen 2022 in teken van Plan Vandaag. Met ‘Plan Vandaag’ werkt de provincie Antwerpen aan een leefbare en klimaatveilige toekomst. Op alle beleidsdomeinen doet de provincie inspanningen voor het klimaat gaande van mobiliteit- en fietsbeleid, duurzame landbouw, water- en bosbeleid en economie tot circulair bouwen, dorpenbeleid en recreatie. Het betreft een klimaatvisie op de lange termijn, maar in de begroting van 2022 zijn al budgetten voor investeringen en de dagelijkse werking voorzien. De komende dagen buigen de 36 provincieraadsleden zich over deze budgetten van 2022 en de meerjarenplanning.
  • Provincie Antwerpen onderscheidt door duidelijke keuzes voor meerjarenplan 2020-2025: 161 miljoen investeringen

    In het meerjarenplan 2020-2025 kiest de coalitie van N-VA en CD&V resoluut voor een duurzaam, efficiënt, dienstbaar en verbindend bestuur. Deze ambitie weerspiegelt zich in de financiële keuzes voor de komende jaren. Als eerste bestuursniveau schaft de provincie Antwerpen stelselmatig de partijdotaties af. De komende zes jaar wordt er netto 161 miljoen euro geïnvesteerd. Meer geld gaat er naar fietsostrades, bomen aanplanten, ecologische waterhuishouding, provinciaal onderwijs, flankerend arbeidsmarktbeleid, veerkrachtige dorpen, het Wetenschapspark UAntwerpen, de bouw van een nieuw havenbelevingscentrum, landbouwonderzoek, enzovoort.