Nieuws

Op 1 juni 2023

Herenthout, Kasterlee, Rumst, Vosselaar, Zandhoven en Zoersel ontvangen erkenning voor hun inspanningen om het verkeer voor de burgers in hun gemeente veiliger te maken. Geen verkeersslachtoffers meer. Dat is de missie van de provincie Antwerpen. Om dat doel te bereiken, begeleidt de provincie de …

Op 19 mei 2023

Meer ruimte voor water voor de Goorloop dankzij 2 belangrijke ingrepen In Heist-op-den-Berg heeft de provincie 2 belangrijke maatregelen getroffen aan de Goorloop als oplossing voor de wateroverlast. Het gaat om de aanleg van een overstromingsgebied aan de Fabriekstraat en een hermeandering ter …

Op 15 mei 2023

Kinderen, bejaarden en mensen met een beperking op veilige manier betrekken bij rampoefening was grote uitdaging voor Campus Vesta Hoe gaan eerstehulpverleners in een grootschalig incident om met kwetsbare personen en wat kunnen ze nog verbeteren? Dat was dé hamvraag bij de rampoefening op Campus …

Blikvangers

  • Provincie hervormt en investeert in 2023 verder in een duurzame toekomst

  • Provincie Antwerpen onderscheidt door duidelijke keuzes voor meerjarenplan 2020-2025: 161 miljoen investeringen

    In het meerjarenplan 2020-2025 kiest de coalitie van N-VA en CD&V resoluut voor een duurzaam, efficiënt, dienstbaar en verbindend bestuur. Deze ambitie weerspiegelt zich in de financiële keuzes voor de komende jaren. Als eerste bestuursniveau schaft de provincie Antwerpen stelselmatig de partijdotaties af. De komende zes jaar wordt er netto 161 miljoen euro geïnvesteerd. Meer geld gaat er naar fietsostrades, bomen aanplanten, ecologische waterhuishouding, provinciaal onderwijs, flankerend arbeidsmarktbeleid, veerkrachtige dorpen, het Wetenschapspark UAntwerpen, de bouw van een nieuw havenbelevingscentrum, landbouwonderzoek, enzovoort.