Brochure ‘Rijk verleden, grootse toekomst’ biedt nieuwe ontwikkelingsmethodiek voor kasteeldomeinen in ‘de groene zes’

Op 29 augustus 2016

De provincie Antwerpen lanceert op 26 augustus 2016 in kasteeldomein Botermelck-La Garenne te Schoten de brochure ‘Rijk verleden, grootse toekomst’, een praktische leidraad voor de toekomstige ontwikkeling van kasteeldomeinen in de regio ‘de groene zes’.

‘De groene zes’ staat voor het samenwerkingsverband van de gemeenten Brasschaat, Brecht, Kapellen, Schilde, Schoten en Zoersel, de provincie Antwerpen en Ruimte Vlaanderen. Als partners werken zij samen aan een gedeelde visie om de troeven van deze unieke regio voor mens en natuur  te versterken.

Daarin is de maatschappelijke waarde van de ruim 55 kasteeldomeinen in dit gebied van groot belang. De kasteeldomeinen leveren immers een bijzondere bijdrage aan het groene en historische karakter van de regio. Een kader voor ontwikkelingsmogelijkheden van deze domeinen bestond tot op heden niet. Daarom hebben de betrokken gemeenten samen met de provincie Antwerpen en Ruimte Vlaanderen een nieuwe methodiek uitgewerkt”, vertelt Ludwig Caluwé, gedeputeerde voor ‘de groene zes’.

Nieuwe methodiek ontwikkeling kasteeldomeinen.

De brochure ‘Rijk verleden, grootse toekomst’ vormt een praktische handleiding bij de nieuwe ontwikkelingsmethodiek die door de provincie Antwerpen voorgesteld werd.

De methodiek vormt een leidraad voor de eigenaar, projectontwikkelaar en de gemeente om de herontwikkeling van een kasteeldomein in al zijn facetten in goede banen te leiden. Een kasteeldomein is namelijk meer dan enkel een erfgoedvraagstuk: het omliggende domein is ecologisch minstens even belangrijk. Elk van deze kasteeldomeinen heeft ook een belangrijke  maatschappelijke meerwaarde voor zijn omgeving: sommige van de kasteeldomeinen in ‘de groene zes’ worden regelmatig gebruikt als plek om te ontspannen, te wandelen, … De kasteeldomeinen vertellen eveneens het ontstaansverhaal van de regio en dragen bij tot het groene karakter van de gemeenten.

Om het hele ontwikkelingsproces van een kasteeldomein te begeleiden, wordt in de brochure een vierledig stappenplan toegelicht.

  1. Contacteer de stedenbouwkundige dienst van de bevoegde gemeente. Ook de gemeente zelf kan de procedure opstarten.
  2. Inventarisatie van de huidige toestand van het kasteeldomein via een grondige doorlichting, gebaseerd op een financiële, stedenbouwkundige-, erfgoed- en landschapsscan.
  3. Onderhandelingsprocedure: op basis van de scans en een set randvoorwaarden wordt met alle betrokken partners onderhandeld over het juiste programma voor het kasteeldomein.
  4. Realisatie: door alle partners gedragen uitvoering van het (her-)ontwikkelingsplan om het kasteeldomein te bewaren, te verfraaien, of indien van toepassing beter toegankelijk te maken voor het publiek.

Brochure ‘Rijk verleden, grootse toekomst’.

Gedeputeerde voor Ruimtelijke Ordening Luk Lemmens vat samen: “De brochure wordt ter beschikking gesteld bij de verschillende gemeentebesturen aan belanghebbenden. In duidelijke taal wordt uitgelegd welk stappenplan eigenaars en projectontwikkelaars in samenwerking met de bevoegde overheden doorlopen voor een betere ontwikkeling van hun domeinen. Dit stappenplan is niet vrijblijvend, maar biedt een belangrijke en zeer bevattelijke houvast om particuliere eigenaars door de nodige procedures te loodsen.”

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is