Fietsers krijgen extra bruggen, tunnels en parkings

Op 31 augustus 2015

In het premetrostation onder de Teniersplaats komt een fietsenstallingen voor 310 tweewielers. Fiets- en voetgangersbruggen zorgen dat fietsers en voetgangers veilig het kruispunt aan het Sportpaleis kunnen oversteken.

In Antwerpen komt er de volgende zes jaar een pak nieuwe fietsinfrastructuur bij. Het gaat over het wegwerken van ontbrekende verbindingen door onder meer fietsbruggen en -tunnels. Er wordt ook zwaar ingezet op extra fietsstallingen in parkeergebouwen. Dit zijn slechts twee van een dertigtalprojecten rond het verhogen van de veiligheid en het comfort van de Antwerpse fietser. De ingrepen hebben impact zowel in als rond de stad Antwerpen. De focus ligt op de fietsknooppunten en het bovenlokaal functioneel fietsnetwerk. Alles samen gaat het om ruim dertig kilometer extra fietspaden en -bruggen.

"We zaten hierover samen met heel wat partners: de Vlaamse overheid, de provincie Antwerpen, de districten, Agentschap Wegen en Verkeer, de BAM, De Lijn en de NMBS", zegt Antwerps mobiliteitsschepen Koen Kennis (N-VA). "Er was heel wat puzzelwerk voor nodig, maar nu liggen de stukjes op hun plaats en kunnen we starten met de uitrol van fietsinfrastructuur. Antwerpen staat voor zware werven. Het is belangrijk dat we de mensen kunnen verleiden om bijvoorbeeld meer de fiets te nemen."

De provincie Antwerpen is met de fietsostrades een belangrijke partner in dit verhaal. Recent werd nog de nieuwe fietsostrade Antwerpen-Mechelen ingereden. De volgende stap zijn snelle fietsverbindingen naar Wommelgem, Lier en Boom. "Ik zit nog met mijn collega's van Oost-Vlaanderen en Vlaams-Brabant samen om de fietsostrades door te trekken naar Brussel en Gent", zegt gedeputeerde Luk Lemmens (N-VA). "Omdat wij als provincie bovenlokale fietsprojecten voor honderd procent subsidiëren, zien we dat lokale besturen meer investeren in fietspaden. Dat is een goede zaak."

Met de Oosterweelverbinding investeert Vlaanderen in extra fietsinfrastructuur op Linkeroever. "Die oefening deden we nu ook voor rechteroever, beseffende dat het daar iets complexer is", zegt Vlaams mobiliteitsminister Ben Weyts (N-VA). "Toch was dit nodig om het fietsgebruik in het woon-werkverkeer te stimuleren. Bovendien moet je grote infrastructuurwerken aangrijpen om te investeren in fietsvoorzieningen."

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is