Fietsostrade klaar tot in Mechelen

Op 16 december 2014

Het is zover: Je fietst nu over de fietsostrade vanaf het station Antwerpen Centraal tot in Mechelen. De provincie Antwerpen stelt een nieuwe traject vanaf de Spoorweglei in Sint-Katelijne-Waver tot aan de Vrouwvliet in Mechelen open. “We legden naast de spoorweg een fietsweg aan, inclusief fietstunnel. Daar kun je dus nu al fietsen. Het laatste traject, tot aan Mechelen Nekkerspoel, werken we de komende maanden verder af.”, legt Luk Lemmens, gedeputeerde voor Mobiliteit uit. “De fietsostrade Antwerpen-Mechelen is een belangrijke bovenlokale fietsroute voor woon-werk- en woon-schoolverkeer. Daarom investeert de provincie Antwerpen in de aanleg ervan.”

Eerder dit jaar stelde de provincie Antwerpen een nieuw stuk fietsostrade tussen Duffel en Sint-Katelijne-Waver open. Nu is ze klaar met het aansluitende traject tot in Mechelen. Concreet gaat het over 3,4 kilometer fietsinfrastructuur, voornamelijk op het grondgebied van Sint-Katelijne-Waver, aan de oostkant van de spoorweg richting Mechelen.

Het nieuwe traject

De fietsostrade vertaalt zich op dit traject in een fietsweg en een fietstunnel. Aan het woonwagenpark op het einde van de Spoorweglei in Sint-Katelijne-Waver sluit de fietsostrade via een helling aan op de hoger gelegen fietsweg en de fietstunnel onder de Mechelse Ring. Met die nieuwe helling werkte de provincie Antwerpen een belangrijke ontbrekende schakel weg. Verderop, vanaf het militaire domein loopt nu parallel aan de spoorweg een nieuwe fietsweg in rode cementbeton en met 3 meter breedte. De fietsostrade kruist onderweg de Duivenstraat via een fietstunnel. Bij aankomst in Mechelen brengt een nieuwe fietsbrug de fietsers over de waterloop Vrouwvliet en onder de spoorweg door. Vanaf daar was de fietsostrade al klaar tot aan de Caputsteenstraat. Het aansluitende traject, tot aan Mechelen Nekkerspoel, is dat nog niet. De provincie Antwerpen werkt dat de komende maanden verder af.

Fietsers, opgelet

Het nieuwe traject van in Sint-Katelijne-Waver tot aan de Vrouwvliet is opengesteld maar nog niet 100% afgewerkt. De komende maanden wordt er nog verlichting en bewegwijzering geplaatst. De provincie Antwerpen roept zowel de fietsers als de werkmannen op om daar hoffelijk en voorzichtig te zijn. Het volgende traject tussen de Vrouwvliet en de Caputsteenstraat was al eerder afgerond maar de provincie Antwerpen werkt nog op het laatste traject, tussen die Caputsteenstraat en Mechelen Nekkerspoel. Ze vraagt de fietsers om de aanleg van dat laatste traject niet te verstoren en er dus nog niet te fietsen.

Rechtstreekse fietsverbinding

Het provinciebestuur hecht veel belang aan bovenlokale fietsroutes voor woon-werk- en woon-schoolverplaatsingen. “Met de aanleg van deze fietsostrade maken we heel wat bedrijven, scholen en stations met de fiets beter bereikbaar. We brengen ook de steden Antwerpen en Mechelen dichter bij elkaar.”, gaat Luk Lemmens verder. “Met een gemiddelde snelheid van 14 kilometer per uur, fiets je nu vanuit Duffel op 18 minuten naar de stad Mechelen en vanuit Kontich op 40 minuten.” Momenteel is 98% van de fietsostrade Antwerpen-Mechelen klaar. 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is