Fietsostrade wordt voorrangsweg voor fietsers in Mechelen

Op 19 oktober 2015

Stad Mechelen en provincie Antwerpen zorgen voor extra signalisatie, een verkeersplateau en aangepaste voorrangsregels in het voordeel van de fietsers op de fietsostrade in Mechelen. Met deze ingrepen willen ze vooral de kruispunten met de Caputsteenstraat en de Kleine Nieuwedijkstraat veiliger maken voor de 1400 fietsers die er dagelijks passeren en zo het gebruik van de fietsostrade verder promoten.

De fietsostrade Antwerpen-Mechelen is een schot in de roos. Gemiddeld 1400 fietsers per dag gebruiken deze route, terwijl de officiële opening pas begin juni van dit jaar plaatsvond. Ook wandelaars en lopers maken dankbaar gebruik van deze autovrije verbindingsweg.

De kruisingen met het autoverkeer in de Caputsteenstraat en Kleine Nieuwedijkstraat bleven echter voor discussie zorgen. Omdat de zichtbaarheid beperkt is aan beide kruispunten, werd geopteerd voor voorrang voor het autoverkeer. “Als iedereen de regels die momenteel gelden goed opvolgt, is er niet echt een probleem. Maar de beperkte zichtbaarheid zorgt wel voor een gevoel van onveiligheid, zowel voor fietsers als voor auto’s. Omdat de drie lichte ongevallen die op het kruispunt met de Kleine Nieuwedijkstraat gebeurd zijn er hoe dan ook drie te veel zijn, ging de stad in overleg met provincie Antwerpen en Fietsberaad Vlaanderen op zoek naar een oplossing op maat”, vertelt schepen van Mobiliteit Marina De Bie.

 

“Samen met de stad Mechelen en de provincie Antwerpen volgt Fietsberaad Vlaanderen het gebruik van het kruispunt verder op. Ook in andere gemeenten en provincies onderzoekt Fietsberaad Vlaanderen momenteel de voorrangssituatie en verkeersveiligheid aan kruispunten tussen lokale wegen en fietswegen. Doel is om het fietsen op de fietsostrades op een veilige manier nog aantrekkelijker te maken, zodat het fietsen een echte bijdrage kan leveren aan het verminderen van files”, aldus Wout Baert van Fietsberaad Vlaanderen.

Voorrang voor de fietsers

Om tot een goede oplossing te komen, hebben stads- en provinciemedewerkers de situatie ter plaatse bekeken. Zij stelden vast dat de geldende regels de reële situatie aan het kruispunt niet ondersteunen. Gedeputeerde voor Mobiliteit Luk Lemmens legt uit: “Er werd vastgesteld dat het overgrote deel van de autobestuurders automatisch stopt voor de kruising met de fietsostrade. De meeste autobestuurders geven fietsers zelfs expliciet voorrang. Omdat op dit moment de auto’s nog officieel voorrang hebben, zorgt dit voor verwarring en bij momenten gevaarlijke situaties. In een gezamenlijk overleg tussen de provincie en de stad werd daarop voorgesteld de voorrangsregeling om te draaien zodat de fietsers op de fietsostrade voorrang hebben en de kruispunten veiliger te maken voor fietsers. We zijn vanuit de provincie tevreden dat het college hier haar goedkeuring aan heeft gegeven, want voor ons is veiligheid op de fietsostrade van prioritair belang.

Herinrichting kruispunten

Om het kruispunt te beveiligen zullen nog dit jaar grondige aanpassingen gebeuren om de voorrangsregeling ook infrastructureel te ondersteunen. Daarom worden door de stad Mechelen de volgende maatregelen genomen:

  • De fietsostrade wordt op een verkeersplateau aangelegd, om de aandacht te verhogen en een lage snelheid af te dwingen;
  • De rode loper van de fietsostrade wordt doorgetrokken over de rijbaan;
  • Het gemotoriseerd verkeer krijgt ter hoogte van de kruising met de fietsostrade een stopbord met bijhorende stopstreep. Leds op de rijbaan verhogen de zichtbaarheid van de kruising (naar analogie met de zebrapaden);
  • Om de zichtbaarheid van de fietsers voor de bestuurders op de Kleine Nieuwedijkstraat te vergroten, wordt een verkeersspiegel geplaatst.

Om te bekijken of de aanpassingen het verhoopte resultaat geven, zullen we deze inrichting na enkele maanden grondig evalueren”, aldus nog schepen De Bie. “We willen er bovendien op wijzen dat er ook in de nieuwe situatie een belangrijke verantwoordelijkheid voor de fietsers blijft. Om hen aan te manen te vertragen aan de kruispunten, zullen we werken met witte dwarslijnen over het fietspad die dichter bij elkaar komen te liggen als men het kruispunten nadert. Die kondigen de kruispunten duidelijk aan en leiden er toe dat mensen, zelfs onbewust, vertragen.

Bijkomende aanpassingen

Los van de kruispunten werd de fietsostrade ook in het algemeen geëvalueerd. Naar aanleiding van deze evaluatie werden nog een aantal aanpassingen beslist.

De provincie Antwerpen neemt volgende aanpassingen voor haar rekening:

  • Plaatsen van borden langs de fietsostrade die aangeven welke gemeente men binnenrijdt en wegwijzers die aangeven waar je naar toe kan via de ‘afritten’;
  • De start van de fietsostrade aan het Nekkerspoelstation beter aanduiden;
  • De verkeersborden die de fietsostrade aangegeven, met daarop een fietser/voetganger, vervangen door een bord met alleen de fiets erop. Dit betekent niet dat voetgangers niet meer welkom zijn, maar geeft aan dat fietsers de hoofdgebruikers zijn.

Stad Mechelen zorgt op haar beurt voor:

  • Het plaatsen van vuilbakjes aan de kruispunten;
  • Het strikter opvolgen van het onderhoud van de bermen;
  • Fietsostrade in het winterplan opnemen om het ijs- en sneeuwvrij te houden.

We hopen met de aangepaste situatie het veiligheidsprobleem aan te pakken. De hogere veiligheid en een vlottere doorstroming van de fietsers zal ongetwijfeld ook extra fietsers over de streep trekken om gebruik te maken van deze snelle fietsverbinding, iets wat we uiteraard alleen kunnen toejuichen”, besluit schepen De Bie.

Inspiratiedag

Op 19 november organiseert de provincie Antwerpen een inspiratiedag voor lokale besturen en experten over fietsers, voorrang en veiligheid op de fietsostrades. Gedeputeerde Lemmens: “Als provinciebestuur hebben we weinig vat op lokale verkeerssituaties maar we proberen alle gemeenten langs een fietsostrade op dezelfde lijn te krijgen. Op fietsostrades streven we ernaar de fietser zoveel mogelijk voorrang te geven, paaltjes en hekjes plaatsen we in principe niet. Samen met een panel van experten willen we de discussie aangaan om de veiligheid op fietsinfrastructuur te optimaliseren.”

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is