Halverwege de legislatuur: provincie Antwerpen klaar voor grootschalige hervorming

Op 22 december 2015

Halverwege de legislatuur is de provincie Antwerpen onherkenbaar veranderd. Onder impuls van de N-VA -de provincie Antwerpen is de enige provincie met N-VA in de meerderheid- werd op drie jaar tijd een besparing van 25 miljoen gerealiseerd, zonder belastingverhogingen en zonder naakte ontslagen.

Gedeputeerde voor personeel Bruno Peeters legt uit: “Door een systeem van interne mobiliteit gecombineerd met een strikt vervangingsbeleid en een tijdelijke aanwervingsstop in 2014 zijn we er in geslaagd om het personeelsbudget gevoelig af te bouwen, zonder naakte ontslagen. Een indrukwekkende prestatie aangezien we op drie jaar tijd 10% van het provinciale budget moesten besparen. Voor het eerst telt het provinciebestuur ook meer contractuelen dan statutairen.”

Toch blijft de provincie Antwerpen ook heel wat investeren. Gedeputeerde voor mobiliteit Luk Lemmens licht enkele projecten toe: “Het paradepaardje van dit provinciebestuur zijn de fietsostrades, bovenlokale fietswegen die steden en gemeenten met elkaar verbinden. De provincie investeert jaarlijks meer dan 4,5 miljoen euro in fietsinfrastructuur. We realiseerden de verbinding Antwerpen-Mechelen en werken verder aan de trajecten Antwerpen-Essen, Antwerpen-Lier en Herentals-Balen. Daarmee bieden we duizenden mensen dagelijks de mogelijkheid om met de fiets naar het werk te gaan en de wagen aan de kant te laten Wat Cultuur betreft denk ik dan weer aan het Mode- en het FotoMuseum, die als gespecialiseerde musea meedraaien aan de internationale top.”

Ook voor 2016 realiseerde het provinciebestuur een begroting in evenwicht, die ruimte laat voor investeringen. Fractieleider Jan de Haes is trots op de mentaliteitsverandering die is verwezenlijkt: “De provincie Antwerpen investeert fors in belangrijke domeinen als mobiliteit, cultuur en veiligheid. Daar staat tegenover dat we een modern personeelsbeleid voeren en gebouwen waar geen invulling voor bestond te koop zetten. Voorbeelden zijn het Kievitklooster in Antwerpen en het Pulhof in Wijnegem, die de provincie jarenlang handenvol geld hebben gekost. Dankzij de N-VA houden we de vinger op de knip en investeren we in die domeinen waar we het verschil kunnen maken.”

Op 1 januari 2017 worden de provinciale persoonsgebonden bevoegdheden zoals welzijn, cultuur en sport overgedragen aan de Vlaamse regering. Het is een belangrijke stap in de provinciale hervormingen die zijn uitgetekend door Vlaams minister Liesbeth Homans. Dankzij de N-VA is de provincie Antwerpen hier alvast helemaal klaar voor.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is