In beide richtingen fietsen op Singel

Op 22 september 2016

De fietspaden op de Singel worden op termijn tweerichtingsverkeer. Uit tellingen blijkt dat nu één op de vijf fietsers in de verkeerde richting rijdt.

De provincie Antwerpen telde van maart tot september 2016 al het fietsverkeer op het Ringfietspad. De stad Antwerpen deed hetzelfde op de fietspaden langs de Singel. Beide fietspaden liggen rond de stad en lopen met elkaar evenwijdig.

Uit de tellingen blijkt dat er op beide fietspaden evenveel fietsers naar het noorden en het zuiden rijden. Op de fietspaden aan de Singel rijdt er wel gemiddeld 15% meer fietsers dan op het Ringfietspad. “Het Ringfietspad is in de spits verzadigd, maar de Singel biedt nu een veilig alternatief”, zegt Luk Lemmens (N-VA), gedeputeerde voor Mobiliteit. “Goede fietsinfrastructuur trekt fietsers.”

Uit de telling blijkt ook dat 22% van de fietsers op het Singelfietspad in de verkeerde richting rijdt. De fietspaden op de Singel zijn breed genoeg om als tweerichtingsfietspad te dienen en het is niet overal duidelijk of het al dan niet mag. Bovendien steken fietsers de Singel liever geen twee keer over. De Vlaamse overheid wil daarom op termijn van het hele fietspad tweerichtingsverkeer maken. Daarvoor moeten wel eerst de kruispunten worden aangepakt. Het Agentschap Wegen en Verkeer bereidt volop de aanpassingen van de kruispunten voor.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is