Oplossing voor speeltuin Hof van Leysen

Op 8 oktober 2014

Omwille van veiligheidsredenen werden deze zomer in het Hof van Leysen een deel van de speeltuin verwijderd. Dat veroorzaakte ongerustheid bij de buurtbewoners. Ondertussen werken het provinciebestuur en het district Antwerpen hard aan een oplossing op korte termijn voor de speeltuin en een visie voor het Hof van Leysen op lange termijn.  

Gedeputeerde Bruno Peeters: “Het verwijderen van enkele speeltuigen uit het Hof van Leysen was onverwacht, maar noodzakelijk voor het bewaren van de veiligheid van onze jonge bezoekers. Een herstelling van de toestellen was voorzien, maar een vervanging bleek heel wat prijziger. In overleg met het districtsbestuur van Antwerpen hebben we nu toch de nodige middelen kunnen vrijmaken. We hopen in de loop van de lente van volgend jaar enkele nieuwe speeltuigen te kunnen ‘inspelen’.”

Ondertussen werkt het district Antwerpen mee aan een langetermijnvisie voor het Hof van Leysen. De provincie zal op korte termijn investeren in enkele nieuwe toestellen, het district wil tegen 2017 gaan voor een volledige vernieuwing van de speeltuin. Schepen voor openbare ruimte en jeugd Paul Cordy: “Het Hof van Leysen is een belangrijke ontmoetingsplaats en voor vele kinderen in de buurt de plek waar ze komen spelen. Het district erkent het belang van dit buurtpark en neemt daarom de verantwoordelijkheid op zich om te investeren in een nieuwe speeltuin. We zijn blij dat de samenwerking met de provincie een tijdelijke oplossing oplevert, zodat we de tijd hebben om via een ruim participatietraject in samenspraak met de buurt een speeltuin te ontwerpen en aan te leggen. Hiervoor zullen de komende jaren de nodige financiën voor worden vrijgemaakt.”

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is