Provincie Antwerpen actualiseert cijfers woningbehoefte tot 2022

Op 1 oktober 2014

Het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV) gaf de provincies de taak om het inplanten van bijkomende woningen in goede banen te leiden. De provincie Antwerpen onderzocht ter voorbereiding van de herziening van het RSV de woontendensen en de woningbehoeften tot 2022 en stelt deze cijfers ter beschikking van de gemeenten. De provincie ontwikkelde meteen een handleiding voor gemeentebesturen bij de opmaak van hun geüpdatete woningprogrammatie. 

Gedeputeerde voor ruimtelijke ordening Luk Lemmens legt uit: “Met de herziening van het RSV in 2010 en het Ruimtelijk Structuurplan Antwerpen (RSPA) in 2011 zijn de cijfers voor de bijkomende woningbehoefte geactualiseerd tot 2012. De provincie heeft een onderzoek naar de woontendensen opgemaakt. In dit onderzoek zijn de woningbehoeften voor de verschillende gemeenten tot 2022 onderzocht, zo kunnen de gemeenten opnieuw werken aan een beleid op lange termijn.”

Omdat diverse gemeenten een beleid wensen te voeren inzake het inplanten van nieuwe woongelegenheden is het belangrijk dat de gemeenten gebruik kunnen maken van de correcte cijfergegevens. Het RSPA bevatte enkel cijfers tot 2012. Nu voorzien we als provincie de mogelijkheid de gemeenten om hun woonprogrammatie te actualiseren tot 2022. Onder meer de gemeenten Brecht en Puurs zijn al aan de slag gegaan met de geactualiseerde cijfers.

Luk Lemmens: “De uitdagingen zijn groot, de komende jaren zullen heel wat extra woningen nodig zijn om de bevolkingstoename op te vangen. Het RSV bepaalt voor onze provincie dat 65% van de bijkomende woningen in stedelijke gebieden gerealiseerd dienen te worden en 35% in het buitengebied. Zo willen we werk maken van kernversterking en de open ruimte in landelijke gebieden niet te zeer belasten. Hiervoor is echter wel een doordacht beleid nodig, waar we als provincie een bijdrage aan willen leveren.”

Handleiding woningprogrammatie

Het provinciebestuur ontwikkelde een handleiding voor gemeenten die een woningprogrammatie wensen op te maken. Deze handleiding verduidelijkt de berekening en legt uit hoe de provinciale cijfers per gemeenten toegepast dienen te worden. In de handleiding wordt ook een methodiek aangeboden om een woningprogrammatie uit te werken. “Zo willen we het onze gemeenten eenvoudiger maken om op correcte wijze om te gaan met de cijfers en de uitdaging op vlak van wonen gezamenlijk aan te gaan.”, besluit Luk Lemmens.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is