Provincie Antwerpen wint Business Mobility Award voor voortrekkersrol in mobiliteitsbeleid

Op 3 december 2015

De provincie Antwerpen zet al jaren intensief in op duurzaam woon-werkverkeer. Enerzijds als werkgever, met een uitgebreid bedrijfsvervoerplan, anderzijds als beleidsmaker, door andere werkgevers te adviseren en te stimuleren in het zelf nemen van maatregelen.  De provincie Antwerpen ziet haar voorbeeldfunctie nu beloond met een Business Mobility Award, uitgereikt door minister voor Mobiliteit Ben Weyts tijdens het jaarlijkse Mobiliteitscongres.

Vlaamse cijfers op zijn kop
Gedeputeerde Luk Lemmens: ”Dat ons integraal beleid zijn vruchten afwerpt, lezen we in de cijfers: de vervoerswijze van de provinciale medewerkers toont de Vlaamse gemiddelden op zijn kop. Op de centrale administratie komt 70% van het personeel op een duurzame manier naar het werk. De overige 30% gebruikt de wagen. In het gemiddelde bedrijf in Vlaanderen ligt deze verhouding exact omgekeerd. 

De cijfers, zwart op wit:

  • 43% van het personeel van de centrale diensten gebruikt het openbaar vervoer (al dan niet in combinatie met de fiets). Een heel stuk beter dan het Vlaamse gemiddelde van 12%.
  • 24% fietst minstens de helft van de tijd naar het werk. Dubbel zoveel als het gemiddelde in Vlaanderen.
  • Het aantal autosolisten bedraagt 32%. Weer heel wat beter dan de 70% op Vlaams niveau.

Concrete maatregelen voor een zichtbaar effect
De cijfers van de provincie Antwerpen tonen dat het nemen van concrete maatregelen wel degelijk effect heeft. Het bedrijfsvervoerplan voor de centrale diensten bevat 30 verschillende acties en zet in op verschillende fronten:

  • Duurzame vervoersmiddelen worden beloond door middel van o.a. fietsvergoeding, volledig terugbetaald openbaar vervoer en overdekte en diefstalveilige fietsstallingen. Bovendien kunnen de medewerkers een bedrijfsfiets (klassieke, elektrische of vouwfiets) leasen waarbij de werkgever een deel van de kosten draagt en een diefstalverzekering voorziet. Via de fietsvergoeding verdient de medewerker de leasekost makkelijk terug.
  • Autogebruik wordt niet aangemoedigd door o.a. geen woon-werkvergoeding voor autogebruik te betalen en parkeermanagement. Wie structureel carpoolt, krijgt parkeergarantie.
  • Communicatie en sensibilisatie: provincie Antwerpen wil fitte en gezonde medewerkers en organiseert regelmatig interne campagnes over gezondheids- en milieuthema’s.

Gratis mobiliteitsadvies op maat  voor werkgevers
De provincie Antwerpen wil ook andere werkgevers stimuleren om in te zetten op duurzaam woon-werkverkeer. De cijfers van het woon-werkverkeer van de provinciale medewerkers tonen aan dat je door een goede mix van maatregelen het verplaatsingsgedrag van werknemers effectief kunt sturen. Gedeputeerde voor Mobiliteit Luk Lemmens: “Via het Provinciaal Mobiliteitspunt (PMP) Antwerpen stellen wij twee mobiliteitsadviseurs ter beschikking die werkgevers gratis begeleiden bij het opmaken van een duurzaam vervoersplan. Doordat we als werkgever zelf het goede voorbeeld geven kunnen we heel wat bedrijven inspireren. We feliciteren dan ook graag de andere winnaar JSR Micro met hun bekroonde project en hopen dat zij op hun beurt een inspiratiebron worden voor andere werkgevers!” 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is