Provincie Midden-Brabant geen prioriteit

Op 14 november 2014

De Antwerpse deputatie hoorde het deze middag ook: het idee van drie parlementsleden om de naam van de provincie Antwerpen te veranderen in provincie Midden-Brabant.

Erg verbaasd reageerden de gedeputeerden niet over deze suggestie. Het idee van de naam Midden-Brabant is immers al enkele jaren oud en ontstond zelfs in de schoot van de provincie Antwerpen zelf. Historisch is Antwerpen tenslotte verbonden met de provincies Vlaams-Brabant en het Nederlandse Noord-Brabant.

Het idee van de naamsverandering is dus niet uit de lucht gegrepen maar, in tegenstelling tot de drie parlementairen, is de provincie vandaag veeleer bezig met het behoud en borgen van kwaliteitsvolle dienstverlening. Dat was nodig na  de plotse afschaffing van het provinciefonds (11 miljoen euro op jaarbasis) door de Vlaamse regering.

Eén zaak maakt dit idee wel duidelijk: als de stad Antwerpen geheel of gedeeltelijk uit de provincie stapt, dan heeft dat belangrijke gevolgen, niet in het minst financiële. De provincie is, zoals steeds,  graag bereid tot constructief overleg met de Vlaamse overheid. Het mag wel  duidelijk zijn dat goede afspraken goede vrienden maken. Afspraken die ook over de financiën gaan.

Intussen werkt de provincie Antwerpen gestaag verder aan de historisch goede banden met zowel de provincie Vlaams- als Noord-Brabant. Binnen Brabantse grenzen zijn we dat namelijk zo gewoon.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is