Provincie legt fietsostrades aan naar Herentals en Aarschot

Op 3 december 2015

De provincie Antwerpen wil de komende jaren bijkomende fietsostrades aanleggen tussen Lier en Herentals, tussen Lier en Aarschot en tussen Mechelen en Zemst. Die komen allemaal langs spoorwegen te liggen.

We hebben de voorbije maanden het Bovenlokaal Functioneel fietsroutenetwerk (BFF) geactualiseerd. Het was vijftien jaar oud en sloot niet meer volledig aan bij de noden van de moderne fietser. De opkomst van de elektrische fiets maakt grotere fietsafstanden immers haalbaar”, zegt gedeputeerde voor Mobiliteit Luk Lemmens (N-VA). De actualisatie van het BFF resulteerde voor de provincie Antwerpen in 35 belangrijke lange-afstandsfietsverbindingen, waarvan 23 fietsostrades. Die zijn mogelijk naast bestaande infrastructuur, zoals spoorwegen, waterwegen en autosnelwegen. Het plan voorziet ook in 12 schakelroutes. Dit zijn routes met een hoog fietspotentieel waar geen kanaal of spoorweg ligt.

De provincie besteedt elk jaar 4,5 miljoen euro aan de aanleg van fietsostrades. Het is dus noodzakelijk om duidelijke prioriteiten te stellen. Daarom hebben we nu als deputatie beslist om enkel te investeren in fietso-strades langs spoorlijnen en in bepaalde schakelroutes. Concreet engageren we ons om tijdens deze legislatuur een ontwerp te laten maken voor een fietsostrade tussen Lier en Herentals en tussen Lier en Aarschot.” De fietsostrade naar Herentals loopt via Kessel, Nijlen en Grobbendonk, die naar Aarschot via Berlaar en Heist-op-den-Berg. Beide ontwerpen hoopt de provincie tegen eind 2018 klaar te hebben. Daarna kan de volgende deputatie vlug aan de slag met de grondverwerving en de bouwaanvraag. De aanleg zou dan ten vroegste in 2025 plaatsvinden.

Verder vragen we donderdag(vandaag, red.) aan de provincieraad de goedkeuring voor de aanleg van een fietsostrade van Mechelen naar Zemst. De aanleg hiervan zou al in 2020 kunnen starten. Het provinciebestuur van Vlaams-Brabant is geneigd om de fietsostrade tot in Brussel door te trekken. Dat betekent dat er op termijn dus een fietsverbinding tussen Antwerpen en Brussel komt”, onderstreept Luk Lemmens.

Tot slot wil de deputatie onderzoeken hoe ze schakelroutes tussen fietsostrades kan realiseren. Zo’n schakelroute zou er tussen Turnhout en Herentals komen. De provincie financiert de ontwerpen en betaalt ook het stukje fietsostrade tussen Mechelen en Zemst. De gemeenten die delen van de andere fietsostrades aanleggen, krijgen hiervoor 100 procent subsidie.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is