Provincie ondersteunt het nieuwe Erfgoedhuis van de Norbertijnenabdij te Tongerlo

Op 30 oktober 2015

De provincie Antwerpen maakt een bedrag van 14.700 euro vrij voor de werken aan het erfgoedhuis van de nieuwe Norbertijnenabdij te Tongerlo. Aanvullend krijgt de abdij advies van de provinciale dienst Erfgoed om hun waardevolle erfgoedcollectie nog beter te bewaren en te ontsluiten voor de toekomst.

Sinds 2012 startte de Norbertijnenabdij met een grootscheeps renovatieproject om de omvangrijke erfgoedcollectie beter te preserveren voor de toekomst. Er wordt in de eerste plaats werk gemaakt van een betere bewaring van de kostbare kunstwerken en erfgoedcollecties. De abdij maakt hiervoor het vroegere retraitehuis vrij en vormt het om tot een echt ‘Erfgoedhuis’. Dat zal nu dienen als centrale bewaarplaats van de precieuze abdijbibliotheek, het abdijarchief en verschillende soorten kunst- en erfgoedcollecties met onder andere enkele unieke stukken uit de 15de-eeuw.

Gedeputeerde Luk Lemmens is enthousiast over de samenwerking tussen de abdij en de provincie: “De provincie Antwerpen stelt de expertise van haar erfgoedconsulenten ter beschikking van organisaties met een waardevolle erfgoedcollectie. Onze experts zijn samen met de mensen van de Norbertijnenabdij op zoek gegaan naar de beste omstandigheden om de rijke collectie in te bewaren. Met de provinciale subsidie kunnen we de oplossingen nu uitwerken in de praktijk. Zo bewaren en beschermen we dit uniek Kempens en Antwerps erfgoed voor de toekomst.”

De abdij ontving in 2014 al een subsidie van 5.000 euro van de provincie voor de installatie van een noodzakelijke zonnewering. Dit jaar ondersteunt de provincie de inrichting van het erfgoeddepot. Momenteel bevinden kostbare drukken en archivalia zich in onaangepaste rekken en kasten met al te scherpe randen, die de kostbare werken kunnen beschadigen. In samenspraak met de provincie werd gekozen voor een nieuwe, betere inrichting waarvan de provincie nu een deel subsidieert.

Voor de behoedzame verhuis van de collectie door de paters en het gebruik en inrichting van de nieuwe ruimtes zal de dienst erfgoed verder adviseren. De dienst werkt ook mee aan het masterplan voor het waardeherstel van het roerend erfgoed op deze belangrijke site, zoals een visie op het Da Vinci Museum met het Laatste Avondmaal.

Ook voor het andere erfgoed in het kloostercomplex, zoals het meubilair, liturgisch vaatwerk, fotomateriaal, delicate etnografische voorwerpen uit de missies en de kwetsbare maar belangrijke collectie kerkelijk textiel bereiden de adviseurs in samenwerking met de provinciale Monumentenwacht Interieur de betere bewaring én ontsluiting binnen het Erfgoedhuis voor. Zo is de abdij in de toekomst volledig uitgerust om de vele vragen uit binnen- en buitenland voor een studie van of een bruikleen uit haar rijke collecties te beantwoorden.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is