Provincie schrapt 50 extra banen zonder ontslagen

Op 21 november 2014

Bij de provincie Antwerpen verdwijnen volgend jaar, naast de besparingsplannen die al in het bestaande meerjarenbudget waren opgenomen, nog eens 50 voltijdse banen (VTE's) wegens het schrappen van het Provinciefonds door de Vlaamse regering. Het provinciebestuur benadrukt wel dat er geen naakte ontslagen vallen. Er wordt intern naar oplossingen gezocht voor personen wier functie verdwijnt. Er geldt ook een aanwervingsstop tot begin 2015. 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is