Sportcentrum Peerdsbos wordt G-sportcentrum

Op 14 december 2015

Het Provinciaal Sportcentrum Peerdsbos zal omgebouwd worden tot een G-sportcentrum. De provincieraad van Antwerpen heeft eergisteren de plannen goedgekeurd. De werken starten komende lente.

De provincie wil het Peerdsbos op de kaart zetten als expertisecentrum. “Enerzijds willen we voorrang geven aan het buitengewoon onderwijs, dagcentra, instellingen en G-sportclubs”, zegt gedeputeerde voor Sport Bruno Peeters. “Anderzijds willen we plaats bieden aan orthopedagogen, leerkrachten, kinesisten en andere doelgroepen die bezig zijn met G-sport om stages, bijscholingen en andere te organiseren. Uiteraard blijft het sportcentrum ook toegankelijk voor andere sportclubs.

Het G-sportcentrum krijgt aangepaste kleedkamers, sanitaire voorzieningen, extra parkeerfaciliteiten en testruimtes. Ook komen aangepaste visuele signalisatie, bredere gangen en deuren en andere maatregelen op het vlak van toegankelijkheid.

De start van de werken is gepland in de lente. In het najaar van 2017 moet het centrum af zijn. In de eerste fase (mei-augustus 2016) wordt er een werfzone aangelegd, worden de tennisvelden afgebroken en wordt het kunstgrasveld geheroriënteerd. In fase twee (augustus 2016-juni 2017) gaat de bouw van een nieuwbouw aan de sporthal met cafetaria en G-sportzaal van start met kleedkamers, EHBO-lokaal, sanitair en de uitleendienst voor G-sportmateriaal. In fase 3 (augustus-november 2017) wordt het bestaande gebouw afgebroken en een verbinding aangelegd tussen de huidige sporthal en de nieuwbouw. In de laatste fase (oktober-december 2017) komt er een uitbreiding van de parking met parkeerplaatsen voor personen met een handicap.

4,6 miljoen euro

Peeters is tevreden. “De provincie richt zich sinds 2013 vol op G-sport, sport voor personen met een handicap. Met de uitbouw van het Peerdsbos kunnen we vanaf 2017 plek bieden waar G-atleten kunnen genieten van aangepaste infrastructuur. De provincie investeert 4,6 miljoen euro. Dankzij een Vlaamse subsidie van 1,3 miljoen euro kunnen we heel het sportcentrum onder handen nemen.”

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is