Stadhuis geeft eerste geheimen prijs

Op 20 oktober 2015

Een team van Monumentenwacht Antwerpen inspecteerde gisteren de dak- en gevels van het stadhuis. Burgemeester Bart De Wever kwam een kijkje nemen en lichtte kort enkele resultaten van de vooronderzoeken voor de restauratie en renovatie van het stadhuis toe.

Het ontwerpteam Huis Van De Stad is al ver gevorderd met zijn vooronderzoeken. Het team werd begin 2015 door het stadsbestuur aangesteld en bestaat uit zeven bureaus met elk hun eigen expertise. "In het stadhuis zit 450 jaar geschiedenis verweven", zegt burgemeester Bart De Wever (N-VA). "Daar moet bij een restauratie rekening mee worden gehouden."

"Vooronderzoeken zijn noodzakelijk om een inschattingte maken van de staat van het gebouw en om te weten te komen welke verbouwingen er zijn gebeurd", vertelt architect Philippe Lemineur van het Huis Van De Stad. Het ontwerpteam liet openingen maken in vloeren en plafonds, decoratief houtwerk demonteren en pleisterlagen verwijderen. Het stadhuis begint zijn geheimen prijs te geven. Zo werden onder de keldervloer grote beerputten ontdekt, op de tweede verdieping werden zestiende-eeuwse houten planken onder de vloer teruggevonden en naast de eretrap op de eerste verdieping blijkt het houten plafond een verlaagde constructie te zijn. "In een gebouw als het stadhuis dat op sommige plaatsten rijkelijk is gedecoreerd, zit veel verstopt", zegt De Wever. "Sommige van die zaken lijken heel historisch, maar zijn het gewoonweg niet."

Monumentenwacht

Gisteren inspecteerde Monumentenwacht de moeilijk bereikbare onderdelen aan de buitenkant van het stadhuis. "Het grote publiek kent Monumentenwacht vooral van de spectaculaire inspecties van gebouwen", zegt gedeputeerde van Erfgoed Luk Lemmens (N-VA). "Ik denk dan bijvoorbeeld aan het onderzoek van de kathedraaltoren. De kathedraal is letterlijk onze grootste klant, maar we controleren bijvoorbeeld ook het putje van Quinten Matsys dat er voor staat."

"De samenwerking met Monumentenwacht is belangrijk", benadrukt Leminieur. "Door hun rapporten krijgen we een ideeover de duur van de restauratie,welke technieken we moeten gebruiken, wat bewaard kan blijven en wat moet worden vervangen. En niet onbelangrijk, hoeveel alles ongeveer zal kosten."

Lemineur weet nu al dat de leeuwen op de geveltop dringend aan restauratie toe zijn. "Ze zijn van Bentheimer-zandsteen en de vervuiling zit in de poriën van de steen. We gaan een van de leeuwen aan de achterzijde als proefkonijn gebruiken en proberen of we door middel van compressie het vuil los kunnen maken. Als dat lukt, weten we dat we die techniek ook bij de andere leeuwen kunnen gebruiken."

Kleur teruggeven

De gevel zal er na de restauratie helemaal anders uitzien, verzekert Lemineur. "In de zestiende eeuw was de gevel veel kleurrijker. Door de vervuiling oogt hij nu grauw. We gaan het stadhuis zijn oorspronkelijke kleur teruggeven."

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is