Tentoonstelling rond Maison Guiette in deSingel

Op 25 september 2015

Een nieuwe tentoonstelling van het Architectuurarchief Provincie Antwerpen in deSingel toont het (beeld)verhaal van de atelierwoning van schilder René Guiette en haar omgang met de steeds veranderende realiteit. De woning Guiette is het eerste gerealiseerde project buiten Frankrijk van Le Corbusier, ’s werelds invloedrijkste 20ste-eeuwse architect.

Idealistische modernisten zijn niet alleen de wegbereiders van een nieuwe beeldtaal. Ze voelen vaak de nood om hele samenlevingsstructuren te ontwerpen. Ook Le Corbusier ziet zijn huizen niet louter als modelwoningen (machine à habiter), maar evengoed als modulewoningen (immeuble-villa). Ze staan als toonbeeld niet op zichzelf, maar passen in een groter geheel van aaneengeschakelde woongelegenheden.

Na de ontwerpfase en de realisatie slaat de woning Guiette een lijdensweg in van ernstige verloedering en reële sloopdreiging. Gelukkig is er nadien de omslag naar een erkenning, nieuwe eigenaars, een ingrijpende restauratie en twee uitbreidingen. Op dit moment ligt de woning, na de bescherming in 1978 als monument op Vlaams niveau, in beraad voor een Unesco-erkenning als monument op de Werelderfgoedlijst in 2016.

Gedeputeerde voor Cultuur Luk Lemmens: ‘Zowel de recente Vlaamse erkenning in de vorm van een kwaliteitslabel als de huidige tentoonstelling over het huis Guiette bevestigen de kwaliteit van de APA-collectie en de brede werking errond. Een werking die enkel mogelijk is door de jarenlange inspanningen van het Antwerpse provinciebestuur.’

Architectuurarchief Provincie Antwerpen (APA)

Het Architectuurarchief Provincie Antwerpen is een provinciale archief- en bewaarinstelling gespecialiseerd in het verzamelen, bewaren, ontsluiten en bestuderen van zeer divers archiefmateriaal over de Antwerpse bouwgeschiedenis van 1800 tot nu. Het begrip architectuur krijgt daarbij een ruime invulling. De focus ligt niet exclusief op archieven van architecten, maar ook op materiaal van verwante actoren, zoals aannemers en interieurarchitecten, of sociale huisvestingsmaatschappijen en bouwpromotoren. Iedereen kan de APA-collectie vrij consulteren. Collectieopbouw door schenkingen van archieven en bibliotheken maken een brede werking als architectuur¬archief mogelijk. Voor deze tentoonstelling konden we putten uit het archief Paul Smekens en het recent verworven archief Georges Baines.

APA kreeg in 2015 van de Vlaamse Overheid het kwaliteitslabel ’Erkend Cultureel Archief’.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is