Toekomstplan nieuwe fietsostrades goedgekeurd

Op 26 november 2015

De provincie Antwerpen actualiseerde het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk (BFF). Dit BFF focust nog meer op het veilig, vlot en aangenaam fietsen over lange afstanden. De provincie Antwerpen maakte prioritaire keuzes voor de verdere ontwikkeling van het fietsostradenetwerk.

Actualisatie BFF

Het voormalige BFF was 15 jaar oud en sloot niet meer volledig aan bij de noden van de moderne fietser. De opkomst van de elektrische fiets zorgt ervoor dat grotere fietsafstanden haalbaar worden. Enquêtes uit de Provinciale Fietsbarometer tonen aan dat gebruikers op de fietsostrade gemiddeld 15 km enkele rit afleggen. Een bovenlokaal fietsroutenetwerk is een samenhangend gebiedsdekkend en hiërarchisch opgebouwd netwerk van bovenlokale verbindingen. Functionele fietsroutes moeten veilig en comfortabel zijn, maar ook herkenbaar en makkelijk vindbaar.

De actualisatie van het BFF resulteerde voor de provincie Antwerpen in 35 belangrijke lange-afstandsfietsverbindingen, waarvan 23 fietsostrades en 12 schakelroutes. Fietsostrades zijn mogelijk naast bestaande infrastructuur, zoals spoorwegen, waterwegen en autosnelwegen. Het plan voorziet ook 12 schakelroutes. Dit zijn routes met een hoog fietspotentieel waar geen kanaal of spoorweg ligt.

De provincie Antwerpen engageert zich om tijdens deze legislatuur de volgende acties uit te voeren:
1. ontwerp en realisatie van de fietsostrade Mechelen-Brussel
2. ontwerp fietsostrade Lier-Herentals
3. ontwerp fietsostrade Lier-Aarschot
4. opstellen van een methodiek voor de realisatie van schakelroutes
5. toepassen methodiek schakelroutes op de verbinding Turnhout-Herentals

Provincieraad Antwerpen bepaalt prioriteiten

Luk Lemmens, gedeputeerde voor Mobiliteit stelt vast: “Binnen de bestaande budgetten is het noodzakelijk duidelijke prioriteiten te stellen. De provincie Antwerpen is bereid efficiënt te investeren in fietsostrades langs spoorlijnen en bepaalde schakelroutes. In concreto zal de provincie Antwerpen het ontwerp van de 3 eerstgenoemde fietsostrades voor haar rekening nemen. Zij realiseert effectief de fietsostrade Mechelen-Brussel op het terrein. De gemeenten die delen van de andere fietsostrades aanleggen, krijgen hiervoor 100% subsidie”.

Gedeputeerde voor Mobiliteit Luk Lemmens besluit: “De provincie Antwerpen bevestigt haar voortrekkersrol in de ontwikkeling van een fietsostradenetwerk. De provincie Antwerpen promoveert de fiets tot het vervoersmiddel van de toekomst voor dagdagelijkse verplaatsingen”.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is