Zimmermannproject van de provincie bekroond door Vlaamse Overheid

Op 25 september 2014

Vandaag verleende de Antwerpse deputatie een positief advies over de voorlopige aanduiding van de ankerplaats “Militair erfgoed op de overgang van Scheldepolders naar Kempen in Stabroek, Kapellen, Brasschaat en Kalmthout”. Dit advies kwam er na een ministerieel besluit en bekroont het jarenlange onderzoek naar militaire relicten in het noorden van de provincie Antwerpen, geïnitieerd door het provinciebestuur in 2008 en uitgevoerd door de Universiteit Gent. Dit diepgaand onderzoek resulteerde in 2013 in de publicatie “Vergeten Linies. Antwerpse bunkers en loopgraven door de lens van Leutnant Zimmermann (1918)” en wordt nu erkend door de Vlaamse Overheid.

Aanduiding als ankerplaats ter bescherming van waardevol gebied

Om waardevolle landschappen wettelijk te beschermen, kan de Vlaamse Overheid ze aanduiden als ankerplaats, eerst voorlopig en dan definitief. Zo’n ankerplaats is een gebied waarin verschillende erfgoedelementen (o.a. landschappelijk, bouwkundig en archeologisch) een uniek en geïntegreerd geheel vormen.

Met “Militair erfgoed op de overgang van Scheldepolders naar Kempen in Stabroek, Kapellen, Brasschaat en Kalmthout” heeft Vlaanderen er nu een voorlopige ankerplaats bij. De Antwerpse deputatie stemt erin toe als lokale overheid ook een zorgplicht op te nemen.

Kenmerkend voor deze ankerplaats is het militaire erfgoed dat de relicten van de militaire verdedigingswerken rond Antwerpen (forten, bunkers en loopgraven) omvat. Daarnaast zijn er nog andere belangrijke erfgoedelementen: het bosrijke gebied met kasteelparken, dat een onderdeel is van de groene gordel rond Antwerpen, het landbouwgebied aansluitend op de Scheldepolders en het militair domein van Brasschaat met het heidelandschap van het Klein Schietveld.

Richting een definitieve aanduiding?

Gedeputeerde voor Cultuur en Erfgoed Luk Lemmens is trots op deze erkenning: “Toen we van start gingen met dit project wisten we dat we iets unieks in handen hadden. Het onderzoek dat de Universiteit Gent uitvoerde legde heel wat militair erfgoed bloot. Dankzij de erkenning als ankerplaats hopen we partners te vinden om dit landschap te bewaren, beschermen en ontsluiten. Hopelijk blijft het daarom niet bij een voorlopige erkenning.”

Het Zimmermannproject als basis voor de erkenning

Unieke luchtfoto’s van de hand van de Duitse luitenant Zimmermann gaven het startschot voor de ontdekking van meer dan 400 bewaarde militaire relicten, vooral bunkers en loopgraven. De hoeveelheid, de diversiteit en de goede bewaringstoestand van deze militaire elementen zijn uniek voor België en zelfs voor Europa. Vooral de meer dan tien kilometer bewaarde Duitse loopgraven uit 1917 zijn in dit opzicht belangrijk. Dankzij de publicatie “Vergeten Linies. Antwerpse bunkers en loopgraven door de lens van Leutnant Zimmermann (1918)” werd deze baanbrekende ontdekking ontsloten voor het grote publiek. Meer info over deze publicatie vindt u op de website van de provincie Antwerpen.

Kick-off event van de Week van het Bos in het Mastenbos in Kapellen

Op zondag 12 oktober start het Vlaamse Agentschap voor Natuur en Bos zijn ‘Week van het Bos’ in het Mastenbos in Kapellen, een deel van het gebied dat werd opgenomen in de ankerplaats. De Week van het Bos staat in 2014 in het teken van de Groote Oorlog en hoe de natuur daarvan getuigt.

 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is