Aartselaar is een provinciaal overstromingsgebied rijker

Op 5 mei 2023

Het nieuwe overstromingsgebied De Raafkens ligt in natuurgebied De Reukens en is het sluitstuk van een reeks maatregelen die de provincie trof om de wateroverlast aan de A12 terug te dringen.

Aan de Halfstraat in Aartselaar realiseerde de provincie een overstromingsgebied aan de Wullebeek van 3,5 hectare groot. Door het uitgraven van 22.680 kubieke meter grond kan daar nu meer dan 17,5 miljoen liter water opgevangen worden. Betonnen constructies controleren de in- en uitstroom.

Extra natte natuur

De aanleg van de Raafkens betekent een uitbreiding van natuurgebied De Reukens van het Agentschap van Natuur en Bos en opent daarmee nieuwe perspectieven voor natte natuur en voor soorten als de zwartkop, de alpenwatersalamander en de steenuil. Natuur en Bos stelde een deel van de gronden ter beschikking. Natuur en Bos neemt ook grotendeels het beheer voor hun rekening.

Gedeputeerde van waterbeleid, Jan De Haes, is blij met de samenwerking: “Iedereen droge voeten geven, is waar de provincie voor gaat. Bij onze zoektocht naar ruimte voor water, creëren we ook kansen voor natuur en voor de mens. De samenwerking komt hier mooi aan tegemoet.”

Meer dan 20 jaar waterellende

De vallei van de Wullebeek is op veel plaatsen volgebouwd. Daardoor is natuurlijke overstromingsruimte verloren gegaan. Dat is ook het geval tussen de Halfstraat in Aartselaar en de Koekoekstraat in Schelle. De Wullebeek zorgde in het verleden regelmatig voor wateroverlast op de grens met Schelle en Aartselaar. Daarbij kwamen telkens een winkelcomplex, een woonwijk en de Halfstraat onder water te staan.

Als sinds 2005 investeert provincie Antwerpen in maatregelen om de vallei van de Wullebeek te herwaarderen. Meerdere ingrepen werden gedaan om wateroverlast terug te dringen. Overstromingsgebied 'De Raafkens' aan de Halfstraat is het sluitstuk van deze reeks maatregelen.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is