Antwerpen is een bioscoop rijker

Op 23 oktober 2017, over deze onderwerpen: Cultureel erfgoed, Cultuur, Onroerend Erfgoed
Luk Lemmens

Een monument in verval, zo erfde kunstencentrum Villanella in 2011 het imposante gebouw waar voordien Studio Herman Teirlinck in huisde. Een sluiting van zes maanden en een aantal grootscheepse renovatiewerken later is het gebouw (bijna) klaar om haar geschiedenis weer alle eer aan te doen.

Uw krant kreeg een tipje van de sluier, want het is pas volgende week zaterdag 28 oktober dat de deuren van De Studio opnieuw worden opengezwaaid. En dat gebeurt meteen met een knal: een negendaags feest moet een doorsnede geven van waar De Studio voor staat: een huis met een cultureel aanbod dat voeling heeft met de jonge (en minder jonge) Antwerpenaar. “Het gebouw is opnieuw in haar grootsheid hersteld”, zegt gedeputeerde van Cultuur Luk ­Lemmens (N-VA). “De provincie investeerde daarvoor sinds het begin van deze legislatuur een bedrag van 3 miljoen euro en schonk Villanella het vertrouwen om daarmee in te spelen op de heersende noden. En dat vertrouwen hebben ze allerminst beschaamd. Vandaag de dag is De Studio uitgegroeid tot een cultureel bedrijvencentrum.”

Elien van Wynsberghe - Gazet van Antwerpen

http://www.gva.be/cnt/dmf20171020_03144392/antwerpen-is-een-bioscoop-rijker

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is