Bezoek de Antwerpse Molens tijdens de provinciale Molendagen

Op 24 augustus 2017, over deze onderwerpen: Onroerend Erfgoed, Windturbines
Lemmens

Tijdens de provinciale Molendagen op 27 augustus en 24 september openen Antwerpse molens op 22 verschillende locaties hun deuren. Dankzij de vrijwillige molenaars zie je deze monumenten in volle werking. Alle molens zijn deze twee dagen gratis te bezoeken.

De provincie Antwerpen telt nog traditionele 8 watermolens, 28 windmolens en 1 rosmolen. Het is mooi, maar kwetsbaar erfgoed. Om deze historische molens draaiende te houden. Want een molen die stilstaat, is snel vatbaar voor verval. Daarom werkt de provincie Antwerpen actief samen met vele vrijwillige molenaars aan het behoud en beheer van het huidige molenbestand, zodat deze molens ook na restauratie in goede vorm blijven.

De meeste molens worden bediend door vrijwillige molenaars, aangesloten bij de koepelvereniging vzw Levende Molens. De provincie Antwerpen ondersteunt de werking van deze koepelvereniging en rekent daarnaast ook op de actieve inbreng van haar vzw Monumentenwacht. Zo investeerde de vzw Monumentenwacht Antwerpen in 2017 nog in de aankoop van een resistograaf, een apparaat om de weerstand van dikke molenbalken te testen.

Luk Lemmens, gedeputeerde voor Cultuur en Erfgoed en voorzitter van de vzw Monumentenwacht Vlaanderen, licht toe: "De inzet van de vrijwillige molenaars is enorm belangrijk. Zij staan niet alleen in voor de werking en het onderhoud van onze molens. Maar ik ben ook enorm blij met de manier waarop zij inspelen op de groeiende belangstelling van onze jeugd voor het molenerfgoed. Zo realiseerden de erfgoedcellen Erfgoed Noorderkempen en k.ERF in samenwerking met de vzw Levende Molens in 2016 een educatief pakket voor het basisonderwijs ‘Molen  je mee?’. De provincie Antwerpen vond het belangrijk dit mooie initiatief uit te breiden over heel haar grondgebied. Op 27 augustus wordt daarom een tweede en uitgebreidere uitgave van ‘Molen je mee?’ gelanceerd in de Stenen Molen van Oelegem. Ik mocht het pakket al inkijken, en garandeer je: het is absoluut een mooi en degelijk werk!"

Molen je mee?

De dienst Erfgoed contacteert alle lagere scholen van de provincie Antwerpen. Samen met de vzw Levende Molens, de erfgoedcellen en IOED’s Noorderkempen, k.ERF, Kempens Karakter en De Voorkempen informeren ze de scholen over het nieuwe educatieve pakket.
In het najaar van 2017 (datum nog te bepalen) organiseert de vzw Levende Molens in samenwerking met de genoemde partners een infonamiddag voor leerkrachten van het basisonderwijs die effectief met het pakket aan de slag gaan.
Ook richt de vzw Levende Molens in 2017-2018 voor de twintigste maal een molenaarscursus in. Alle info daarover vind je via de website www.levendemolens.be.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is