Burgers krijgen voor het eerst inspraak vanaf de start van een Ruimtelijk Uitvoeringsplan

Op 14 september 2017, over deze onderwerpen: Landbouw, Provinciale domeinen, Ruimtelijke ordening
zilvermeer

De provincie Antwerpen zoekt in delen van Mol en Postel-Zuid naar een nieuw evenwicht tussen natuur, recreatie, landbouw en ontginning. “We doen dat met een Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan (PRUP). Voor dat PRUP Kempense Meren II organiseren we nu al een inspraakmoment voor de buurtbewoners. Het is de eerste keer in Vlaanderen dat inspraak zo vroeg in het proces georganiseerd wordt” legt Bruno Peeters, gedeputeerde voor Toerisme, Recreatie en Groendomeinen uit.

Het domein van het Zilvermeer is volgens het gewestplan nog steeds gelegen in een gebied waar zandontginning mogelijk is. Om de bestaande recreatie op het Zilvermeer te behouden, zoekt de provincie Antwerpen naar een alternatief gebied voor zandontginning. Tegelijkertijd wil ze de waterwinning van PIDPA ter hoogte van de Diepestraat behouden en de landbouw, de natuur- en de bospercelen in Schansheide bestendigen. Daarnaast wil ze ook gebieden voor toekomstige natuur voorzien en onderzoeken of ze bos kan omzetten naar landbouw. Het PRUP Kempense Meren II zal dus een nieuw gebied voor zandontginning aanduiden en tegelijkertijd de landbouw, de natuur en de recreatie veilig stellen.

Drie deelgebieden

Het PRUP Kempense Meren II is een coördinatieopdracht van de gouverneur en gaat uit van 3 deelgebieden: Hoofdpoort (omgeving Zilvermeer), Schansheide en Postel-Zuid. “In Hoofdpoort willen we het huidige ontginningsgebied opheffen en het toerisme en de recreatie versterken” legt gedeputeerde Peeters uit. “In Schansheide willen we het zandontginningsgebied ook opheffen maar de waterwinning van PIDPA behouden. Ook zullen we de natuur en de landbouw in het gebied beschermen. In Postel-Zuid zoeken we tenslotte naar een vervangend gebied voor zandontginning en duiden we gebieden aan voor toekomstige natuur en landbouw.”

Nieuwe PRUP-procedure

Tot nu toe werd een PRUP aan het publiek voorgelegd als het al zeer ver was uitgewerkt. Dat gebeurde via het openbaar onderzoek van het ontwerp-PRUP. Volgens een nieuw Vlaams decreet moeten nieuwe PRUP’s vanaf nu starten met een publieke raadpleging. Zo krijgt de burger vanaf het begin inspraak in de planningsprocessen. Het PRUP Kempense Meren II is het eerste PRUP in Vlaanderen dat volgens de nieuwe procedure verloopt. Luk Lemmens, gedeputeerde voor Ruimtelijke Ordening verduidelijkt: “We hopen via de publieke raadpleging PRUP Kempense Meren II reacties te ontvangen zoals: ontbrekende informatie, aanvullingen op de probleemstelling, alternatieve gebieden om de doelstellingen te realiseren of bedenkingen bij de onderzoeksvragen en –methoden. We lanceren een warme oproep aan de burgers, vooral diegenen die de regio goed kennen, om de nota’s in te kijken.” De provincie Antwerpen organiseerde gisteren, woensdag 13 september, in Mol een infomarkt over het PRUP Kempense Meren II. 110 eigenaars, omwonenden en geïnteresseerden vonden er informatie over het plangebied en de publieke raadpleging. 

 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is