Dáár liggen de goede fietspaden

Op 29 november 2017

Voor het eerst kunnen mobiele burgers nagaan waar de goede fietspaden liggen en waar de meeste ongevallen met fietsers gebeuren. De inwoners van de provincie Antwerpen krijgen de primeur met een voor iedereen toegankelijke online databank.

Hoe goed zijn de fietspaden? Waar gebeuren de meeste ongevallen? Hoeveel fietsers komen hier voorbij? Op al die vragen vinden de inwoners van Antwerpen een antwoord op de online Fietsbarometer die de provincie heeft ontwikkeld.

Om de situatie op straat in kaart te brengen, maalden vrijwilligers van de Fietsersbond 3.059 kilometer af met een meetfiets. Die afstand is goed voor driekwart van het zogeheten bovenlokale functionele fietsnetwerk. Dat zijn de verbindingen tussen de woonkernen en de grote aantrekkingspolen (scholen, bedrijventerreinen ...).

Er wordt op een honderdtal kenmerken gecheckt. Zo komen ze tot een eindscore van elk traject en van elke gemeente. In de eindscore van fietspaden zitten trilcomfort (de kwaliteit van het wegdek), de breedte en de afstand tot de rijweg vervat. Voor gemengd verkeer telt de snelheid en de intensiteit van het gemotoriseerd verkeer mee in de score. Op de kaart zie je dan welke

wegen donkergroen (prima) kleuren en welke donkerrood (slecht).

Zo komt de stad Antwerpen uit op een eindscore voor fietspaden van 6,1 op 10. Turnhout - een van de fietssteden van Vlaanderen - doet het net beter met 6,3. Mechelen haalt een 5,5. Het provinciale gemiddelde bedraagt 5,8. Rijkevorsel is een uitschieter met 6,8.

Fietsostrades

De data over ongevallen met fietsers komen van het Vlaams Gewest en slaan op 2014-2015. Je kunt ze aan precieze locaties koppelen. Filter je daarop, dan zie je clusters van ongevallen in Antwerpen-centrum aan de Rooseveltplaats en op de kruispunten van Rubenslei, Matsijslei en Plantin en Moretuslei.

In de provincie Antwerpen wordt het vaakst functioneel gefietst van heel Vlaanderen. Het provinciebestuur zet ook sterk in op fietsen, onder meer met de aanleg van fietsostrades. Het is dus geen toeval dat deze databank hier tot stand kwam. Dergelijk instrument is nog nooit eerder gemaakt in Vlaanderen, claimen de makers. Meer nog: het kent zijn gelijke niet in Europa. Er was al interesse voor vanuit Nederland.

'We willen objectieve informatie aanbieden, zodat lokale besturen eruit kunnen leren voor hun fietsbeleid', zegt Luk Lemmens (N-VA), de gedeputeerde voor Mobiliteit. 'De vergelijking met andere gemeenten kan hen tot meer actie aanzetten. Voor de burger is het een handige tool om na te gaan hoe het gesteld is met de fietsinfrastructuur in zijn buurt.'

De resultaten van de meetfiets hadden al effect. Zo verving het Vlaams Gewest een fietspad in dallen door asfalt langs

de Boomsesteenweg in Wilrijk. In Mortsel werd de Molenlei heraangelegd.

Kenniscentrum Fietsberaad Vlaanderen noemt de barometer bij monde van programmadirecteur Wout Baert 'een grote stap voorwaarts, want het verzamelen en gebruiken van fietsdata is belangrijk om beleid te maken. Ook andere overheden broeden op vergelijkbare initiatieven. Het is essentieel dat ze op elkaar afgestemd worden.' Binnenkort zitten Fietsberaad, de Vlaamse overheid en de provincie Antwerpen aan tafel om ervaring uit te wisselen.

U vindt de fietsbarometer op http://geoloket.provincieantwerpen.be/HTML5_272_Extern/?viewer=fietsbaro...

 

Tom Ysebaert ■

Link: http://www.standaard.be/cnt/dmf20171128_03214142

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is