Gracht rond oostelijk koetshuis Hof ter Linden opgeruimd

Op 5 december 2018

Na de restauratie van de koetshuizen van Hof ter Linden in Edegem wordt nu ook stapsgewijs de buitenomgeving opgewaardeerd. Er zijn al heel wat stappen gezet om het kasteeldomein op te waarderen en de gebouwen te restaureren. Zo werd recent de restauratie van het oostelijk koetshuis afgerond en vanaf dinsdag 4 december wordt het slib in de gracht geruimd.  

Plannen voor Hof ter Linden

Het kasteeldomein van Hof Ter Linden in Edegem werd in 2012 aangekocht door de gemeente Edegem, Kempens Landschap en het Agentschap voor Natuur en Bos. Sindsdien zijn er door de drie eigenaars al heel wat stappen genomen om het parkdomein samen te beheren, de gebouwen te restaureren en er een duurzame herbestemming aan te geven.

Zo kunnen wandelaars sinds april in de brasserie in het westelijk koetshuis terecht. Ook in het recent gerestaureerde oostelijk koetshuis zal een gastronomisch restaurant uitgebaat worden dat in de herfst van 2019 opent.

Om het beheer van het park de komende jaren te verzekeren, werd door de drie eigenaars een geïntegreerd natuur- en erfgoedbeheerplan opgemaakt. Dit beheerplan is momenteel ter goedkeuring ingediend bij de Agentschappen Onroerend Erfgoed en Natuur en Bos.

Slibruiming tijdens extreme droogte

In dat beheerplan voor Hof ter Linden staat o.a. de slibruiming van de grachten in het domein opgenomen. Slib ontstaat wanneer bladeren en ander organisch materiaal in het water vallen en vergaan. Jaar na jaar groeit de sliblaag aan, waardoor de waterkwaliteit daalt. Daarom is het nodig om op regelmatige tijdstippen het overtollig slib uit te graven en zo de waterhuishouding te herstellen. Het behoud van de grachten is cruciaal voor het veiligstellen van de erfgoed- en natuurwaarden op het domein.

Door de uitzonderlijke droogte van de voorbije maanden stonden sommige grachten in het kasteeldomein quasi volledig droog. Op zich een spijtige ecologische en landschappelijke zaak, maar dit bood wel een uitzonderlijke kans naar ruiming van het slib. Door de droogte kan de slibruiming makkelijker, sneller en goedkoper uitgevoerd worden. Vandaar dat we nu de kans wilden aangrijpen om reeds een deel van de grachten te ruimen”, legt Jan De Haes, gedeputeerde voorzitter van Kempens Landschap uit.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is