Heraanplanting Deltaweide in De Schorre van start

Op 26 februari 2018

Dit voorjaar wordt de Deltaweide in Provinciaal Recreatiedomein heraangelegd. Op 15 februari werd reeds gestart met de aanplanting van 60 hoogstambomen en volwassen struiken van verschillende groottes. Er worden ook 250 kleinere struiken en 5000 stuks jong bosgoed aangeplant. Voor deze heraanleg werd in 2017 in samenwerking met Love Tomorrow, een stichting van Tomorrowland, een Werkgroep opgericht. ‘Werkgroep 2020’, die bestaat uit buurtbewoners van het domein, kreeg inspraak bij de heraanleg van deze zone. 


Jan De Haes, bevoegd voor Recreatie- en groendomeinen: “De Provincie Antwerpen heeft de ambitie om haar provinciaal recreatiedomein verder uit te bouwen tot een duurzame, sociaal-recreatieve belevingsplek in een groene omgeving. Streefdoel is een attractief en toeristisch park met hoge natuurwaarde. Structurele oplossingen verbeteren de veiligheid, de mobiliteit, de natuurontsluiting en de beleving van het landschap.”

Love Tomorrow

Tomorrowland engageert zich om mee te bouwen aan de uitstraling, levenskwaliteit en belevingswaarde van dit park, ook de plek van Tomorrowland en DreamVille. In de periode tussen 15 februari en 15 maart 2018 zal de aanplantingsfase van de Deltaweide plaatsvinden , gevolgd door de inrichting met zitbanken. De stichting van Tomorrowland - Love Tomorrow - draagt de boodschap uit dat we samen verantwoordelijk zijn voor de generatie van morgen, in respect met elkaar en met moeder natuur. “Vandaag” iets goed doen waarvoor “morgen” ons dankbaar zal zijn.

Love Tomorrow heeft de buren uitgenodigd en samengebracht in de “Werkgroep2020”. De drie maandelijkse samenkomsten in De Schorre hebben al vele goede ideeën opgeleverd en één hiervan is de herinrichting van de Deltaweide. Daarnaast worden er momenteel een aantal voorstellen verder uitgewerkt zoals buurtplein St. Katelijnestraat in Boom en het Elfenpad in het gedeelte van De Schorre gekend als “vlonderpad”. Love Tomorrow hoopt samen met de Werkgroep2020 nog veel goede ideeën te kunnen ontwikkelen voor Tomorrowland en nabije omgeving. Mensen die willen aansluiten bij deze werkgroep kunnen hiervoor een mail sturen naar werkgroep2020 [at] tomorrowland.com.

(Toekomstbeeld Deltaweide - Copyright: Studiebureau Ars Horti)

 

Levendige Deltaweide

De Deltaweide van 2,4 hectare werd vorige zomer heringericht in kleinere zones met opportuniteiten voor een variatie aan doelgroepen”, meldt gedeputeerde Jan De Haes. “Tussen 15 februari en 15 maart worden 60 inheemse hoogstambomen en volwassen struiken aangeplant in verschillende groottes. De grootste zijn 10 meter hoog en wegen maar liefst 8 ton. Er worden ook 250 kleinere struiken en 5000 stuks jong bosgoed aangeplant.”

Voor ieder wat wils, want het assortiment is samengesteld uit aantrekkelijke bloeiende plantensoorten waar bijen en vlinders nectar vinden, waar vogels zich met bessen en zaden voeden en mensen fruit plukken. Een divers assortiment met zomereik, winterlinde, meidoorn, spork, lijsterbes, hazelaar, appelaars, kerselaars en rozelaars zal worden aangevuld met enkele duizenden jongere bosplanten en bloeiende struiken.

Het divers inheems plantgoed komt de biodiversiteit ten goede en stelt het belang dat we hechten aan de natuur in de kijker. Tussen de struiken wordt de bodem ingezaaid met bloeiende kruidensoorten om sneller een ecologisch effect te bekomen. De nieuwe aanplantingen zullen hopelijk een inspiratiebron zijn voor een frequenter gebruik van inheemse soorten. Naarmate de struiken uitgroeien zullen de kruiden spontaan verdwijnen en de perken evolueren tot bosjes volgens het principe van de natuurlijke successie. Deze extensief beheerde bosjes zullen beschutting geven aan organisch gemoduleerde zitbanken waarvan de signatuur nauw aansluit bij de eigentijdse vormgeving van De Schorre.

Speelse Grastribune

De Grastribune die vorig jaar geïntegreerd werd in de voormalige steile rand van de Deltahelling krijgt een uitbreiding in de richting van het aanpalend bosareaal. Anderzijds zal ook het bos op de helling in de richting van de Grastribune worden uitgebreid zodat beiden met elkaar versmelten tot een organisch geheel.

Aan de tegenovergestelde kant van de Deltahelling zorgen gelijkaardige treden voor een betere ontsluiting en een kortere wandelverbinding tussen het hooggelegen deltaplateau, het landschapspark op de Deltaweide en de vlonder in het bosgebied. Een looproute wordt uitgewerkt met houten traptreden naar analogie met de bestaande landschapstrap. Deze treden worden doorgetrokken in de grashelling zodat zittreden ontstaan waar men kan uitrusten en intenser genieten van de ochtendzon.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is