Inschrijvingen provinciale scholen in de lift

Op 20 september 2021

Corona of niet, het provinciaal onderwijs is springlevend. Op 1 september stapten in totaal 5.029 leerlingen door de schoolpoorten van PITO Stabroek, de Provinciale Technische Scholen (PTS) in Boom en Mechelen, PIVA en avAnt Provinciaal Onderwijs in Antwerpen. Ook het Centrum Leren en Werken (CLW) doet het goed. De provincie investeerde de afgelopen jaren fors in schoolinfrastructuur waardoor de scholen de leerlingen op een kwaliteitsvolle manier kunnen ontvangen. De extra ruimte maakte ook de opstart van nieuwe richtingen mogelijk. Deze inspanningen worden duidelijk gewaardeerd door leerlingen en ouders.

PITO Stabroek ziet dit jaar zijn leerlingenaantal stijgen naar 1.311. De STEM-opleidingen zijn duidelijk in trek en dat is logisch want met deze richtingen speelt het provinciaal onderwijs in op de noden van de arbeidsmarkt. Daarnaast is ook de nieuwe duale opleiding ‘Paardenhouderij’ succesvol gestart. De steile opmars van de paardensector in de ruime omgeving ten noorden van Antwerpen zorgde voor een toenemende vraag naar goed opgeleid personeel. De provincie speelt graag in op deze vraag door het aanbieden van een gespecialiseerde opleiding die de leerlingen voorbereidt op een job in deze nichesector.

De Provinciale Technische Scholen (PTS) in Boom en Mechelen doen het met respectievelijk 867 en 348 leerlingen ook goed. PTS Campus Boom noteerde in alle graden een stijging. PTS Mechelen zit met een instroom van 27 nieuwe leerlingen op het goede spoor.

Ook PIVA kan met 59 nieuwe leerlingen goede cijfers neerleggen. In de modern uitgeruste lokalen en de didactische restaurants en winkels kunnen de 827 leerlingen zich in de best mogelijke omstandigheden voorbereiden op een toekomst in de horeca, de voedingssector of het toerisme.

De groei van avAnt Onderwijs Antwerpen blijft zich voortzetten. Vandaag ontvangt de school 1.453 leerlingen. Dat is op acht jaar tijd een groei van meer dan 400 scholieren. Ook de nieuwe opleiding ‘Defensie en veiligheid’ heeft haar start niet gemist en toont dat het aanbieden van maatschappelijk relevante opleidingen een topprioriteit blijft. Het schakeljaar dat leerlingen van het zesde of zevende leerjaar BSO voorbereidt op hoger onderwijs op bachelorniveau heeft ook dit jaar weer twee klassen om aan de vraag te kunnen voldoen.

Het Centrum Leren en Werken (CLW) ten slotte maakte ook een vliegende start en stoomt dit jaar 223 leerlingen klaar voor de arbeidsmarkt. Op campussen in Antwerpen, Boom, Mechelen en Kapellen krijgen de leerlingen theoretische en praktische lessen die ze onmiddellijk kunnen toepassen op de werkvloer. Het spreekt voor zich dat dit hun kansen op de arbeidsmarkt aanzienlijk verhoogt.

Gedeputeerde Luk Lemmens, bevoegd voor Onderwijs, is tevreden met de leerlingenaantallen: “We merken dat de uitgesproken keuze van het provinciaal onderwijs Antwerpen om te investeren in sterke TSO- en BSO-richtingen vruchten afwerpt. Provinciaal onderwijs staat niet alleen voor kwalitatief onderwijs in een moderne infrastructuur, maar ook voor innovatie in haar opleidingenaanbod. Daarnaast hebben we een sterke expertise opgebouwd in het duaal leren. Kortom, we zijn een kansrijk net; wat ook tot uiting komt door het aanbieden van een schakeljaar.”

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is