Kunstposters duiken op in de stad

Op 21 december 2016, over deze onderwerpen: Cultuur
Lucienne

Nog tot 16 januari verschijnt er in het Antwerpse straatbeeld een affiche van beeldend kunstenaar Willem Oorebeek en grafisch vormgever Amina Saâdi. Het werk Collectie van/voor vertrekt van de reproductie van het schilderij Lucienne door Pieter Rottie uit de de provinciale kunstcollectie. 

Nu de kunstcollectie van de provincie omwille van de afbraak van het provinciehuis tijdelijk dakloos is, werkt de provincie aan verschillende projecten om haar collectie te tonen. In samenwerking met gemeentebesturen en socio-culturele verenigingen werden al verschillende tentoonstellingen georganiseerd. Eén van de projecten is Kunst in opdracht - Meer dan een object, een pilootproject van de Vlaamse Bouwmeester. Dat streeft naar vernieuwende methodes voor het presenteren van kunst in de publieke ruimte.

Onder de noemer Verzamelde perspectieven nodigt curator Pieternel Vermoortel verschillende kunstenaars uit om via nieuwe kunstwerken, die door middel van publiciteitskaders verdeeld worden in de publieke ruimte, te reflecteren over openbare kunstcollecties. Voor deze eerste editie werkt ze samen met kunstenaar Willem Oorebeek en grafisch vormgeefster Amina Saâdi.

Gedeputeerde Luk Lemmens legt het project uit: “De komende maand vind je in meer dan 200 publiciteitskaders in Antwerpen het kunstwerk van Willem Oorebeek. Het is een unieke confrontatie met kunst in het straatbeeld. In verschillende culturele centra wordt ook een kleinere folder verspreid die je een woordje uitleg geeft bij het cultuurproject en nog een andere versie van ‘Lucienne’ toont. Na een maand verdwijnen de posters opnieuw uit het straatbeeld en wordt het project afgerond. Dankzij dit project brengen we onze collectie op een unieke wijze tot bij onze inwoners en komt ook wie geen musea bezoekt in contact met kunst en Cultuur.”

Project Kunst in opdracht - Meer dan object

De provincie Antwerpen werd geselecteerd als een van de vijf pilootprojecten Kunst in Opdracht - Meer dan object. De oproep is een initiatief van de Vlaamse minister van Cultuur, Kunstenpunt en de Vlaamse Bouwmeester. De oproep heeft als doel op vernieuwende wijze kunst in de publieke ruimte te realiseren. De vraag naar de relatie tussen kunst, architectuur en context staat daarbij centraal.

Onder begeleiding van Sara Weyns (Middelheimmuseum), Nico Dockx (kunstenaar) en Pieternel Vermoortel (curator) worden in de aanloop naar de ingebruikname van het nieuwe provinciehuis verschillende artistieke projecten opgestart.

Als eerste werden begin september 2015, naar aanleiding van de eerstesteenlegging van het nieuwe provinciehuis, kunstwerken aangebracht op de funderingsmuur van het nieuwe provinciehuis. Met het werk Collectie van/voor lanceert de provincie een tweede kunstproject.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is