Meer ruimte voor het water van de Goorloop

Op 17 juni 2022

Op 20 juni start de provincie Antwerpen met 2 belangrijke ingrepen aan de Goorloop in Heist-op-den-Berg om een oplossing te bieden aan de wateroverlast. Het gaat om de aanleg van een overstromingsgebied aan de Fabriekstraat en een hermeandering ter hoogte van de Haagstraat. Dankzij de maatregelen worden heel wat bedrijven en landbouwpercelen minder getroffen worden door wateroverlast.

De Goorloop is zeer gevoelig voor hevige neerslag. Opwaarts is veel verharding aanwezig. Een zeer groot deel van het hemelwater komt dan ook rechtstreeks in de Goorloop terecht. Bij zware regenval kan de Goorloop dat volume niet aan. Gevolg: in de lager gelegen zones zoals de Fabriekstraat treedt de waterloop buiten zijn oevers en komen bedrijven en akkers onder water. 

Jan De Haes, gedeputeerde van waterbeleid, is tevreden dat er ruimte gevonden werd waar het water zonder schade kan gebufferd worden. “Open ruimte is schaars in dichtbevolkte gebieden, en niet altijd gemakkelijk te vinden of in te zetten voor waterbeleid. De klimaatverandering drukt ons met de neus op de feiten. De provincie Antwerpen is de beheerder van de Goorloop en andere onbevaarbare waterlopen, en heeft als taak het water in goede banen te leiden.”

Gecontroleerd overstromingsgebied

Ten eerste kocht de provincie enkele percelen aan langsheen de Fabriekstraat. Daar komt nu een gecontroleerd overstromingsgebied van 1,66 ha. Bij hevige regenval kan dit gebied tot 7.800 kubieke meter water tijdelijk bufferen om deze nadien via een regelbare kantelstuw gecontroleerd te laten wegstromen in de Goorloop. Het bekken wordt pas gevuld wanneer het water een bepaald peil bereikt.

Het ontwerp maakt agrarisch medegebruik mogelijk. Het volledige gebied krijgt een laag teelaarde en zal met gras worden ingezaaid. Op de perceelsgrenzen komt een afrastering zodat het gebied begraasd kan worden. De provincie voorziet ook een watercaptatiepunt dat lokale landbouwers bij droogte kunnen gebruiken.

Goorloop krijgt een meer meanderende loop

Daarnaast wordt een meandering in de waterloop hersteld ter hoogte van de Haagstraat te Heist-op-den-Berg, waar de Goorloop 50 jaar geleden werd rechtgetrokken. Nu de omliggende percelen aan de provincie zijn overgedragen, kan de waterloop opnieuw meanderen, met langsheen beide bochten een winterbed. Door de kronkelende vorm te herstellen en de winterbedding te voorzien, wordt een grotere lengte en dus meer buffervolume voor het water gecreëerd.

Verloop van de werken

Op 20 juni starten de werken. Voor beide projecten gaat het voornamelijk om grondverzet na uitgraving van het overstromingsgebied en van de nieuwe bedding. Er komen betonnen instroom- en uitstroomconstructies in het overstromingsgebied, alsook een omringende dijk die dienst doet als onderhoudspad. De buurt zal minimale hinder ondervinden. De werken nemen ongeveer 55 werkdagen in beslag en worden uitgevoerd door aannemer Willems.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is