Naar nul verkeersdoden in provincie Antwerpen

Op 23 november 2016

Sint-Amands, Baarle-Hertog en Dessel mogen als eerste gemeenten pronken met het ZERO-label van de provincie Antwerpen. Dat wordt toegekend aan gemeenten waar geen doden of zwaargewonden vielen in het verkeer.

Dat maakte provinciegouverneur Cathy Berx bekend op een veiligheidscongres in Technopolis in Mechelen, waar het ZERO-label werd voorgesteld.

Dit is een aanvulling op het SAVE-charter van Ouders van Verongelukte Kinderen vzw. Het ZERO-label beloont gemeenten waar nul doden of zwaargewonden vielen in het verkeer. Maar ook de gemeenten die erin slagen het aantal verkeersslachtoffers sterk terug te dringen, krijgen het label. Een kleine gemeente heeft het soms wat gemakkelijker om in te zetten op verkeersveiligheid. Steden met grote verkeersaders zoals Antwerpen, Mechelen of Turnhout die het aantal verkeersslachtoffers sterk doen dalen, verdienen dat label ook”, zegt gouverneur Cathy Berx.

De jongste jaren stagneert het aantal verkeersdoden en zwaargewonden in de provincie Antwerpen. “Vorig jaar vielen er 90 doden, 715 zwaargewonden en 7.742 lichtgewonden in het verkeer in onze provincie. Mijn doelstelling is tegen 2030 nul doden en zwaargewonden in en door het verkeer in de provincie en nultolerantie voor rijden onder invloed van alcohol of drugs”, zegt Berx.

Coaching

Het nieuwe label moet als stimulans werken voor gemeenten die hun vooropgestelde doelstelling nog niet behalen. Voor hen wordt een verkeersplan met coachingtraject uitgewerkt. De provincie zet één persoon voltijds in om deze coaching te begeleiden. “Elk jaar zal de provincie de kosten voor coaching van 10 tot 15 gemeenten voor haar rekening nemen”, zegt gedeputeerde voor Mobiliteit Luk Lemmens.

Sint-Amands, Dessel en Baarle-Hertog ontvangen begin volgend jaar als eerste Antwerpse gemeenten het ZERO-label. Zij bleven in 2015 gespaard van doden of zwaargewonden in het verkeer.

Peter Van Hoeymissen, CD&V-burgemeester van de Klein-Brabantse gemeente Sint-Amands is tevreden. “Op onze lokale wegen zorgen we voor goede signalisatie en er gaat veel aandacht naar de beveiliging van kruispunten en fietspaden. Vooral in de zomer overspoelen fietsers Sint-Amands. We hebben een studiebureau onder de arm genomen om de drukbezochte Scheldekaai veiliger te maken. We proberen ongevallen te voorkomen. Al moeten we eerlijk toegeven dat je ook wat geluk moet hebben om nul verkeersslachtoffers op je grondgebied te hebben”, bekent de burgemeester.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is