Provinciaal relanceplan voor toerisme klaar

Op 24 april 2020

Nieuwe impulsen voor de toerismesector in het postcorona-tijdperk en maximale ondersteuning van de ondernemers: dat is het doel van het relanceplan van Toerisme Provincie Antwerpen.

Het plan omvat tien projecten die de provincie zelf of samen met haar partners zal uitwerken. Vanzelfsprekend steeds met respect voor alle maatregelen van de Nationale Veiligheidsraad rond veiligheid en gezondheid.  
 

Gedeputeerde voor Toerisme Jan De Haes: “Na alle informatie, sympathiebetuigingen en financiële tegemoetkomingen verwachten onze vakantiemakers nu vooral een plan van aanpak. De voorbije weken hebben wij en onze partners bij ondernemers gepolst naar hun voornaamste noden en wensen. We hebben ook intensief overlegd met alle betrokken stakeholders en geluisterd naar advies van specialisten over het reisgedrag in de postcorona-periode. Al die inzichten vormden een belangrijke inspiratiebron voor de tien acties in ons relanceplan.”

Promotie dichtbijtoerisme

Op korte termijn lijkt een toenemende vraag naar vakantie in eigen land evident.

De ‘kleine gelukjes’ die we in de lockdownperiode moesten missen en de vele deugddoende buitenactiviteiten zullen binnenkort centraal staan in onze promotiecampagnes voor de regio’s Kempen en Scheldeland.

Uiteraard zet Toerisme Provincie Antwerpen ook haar schouders onder Vlaanderen Vakantieland 2.0, een ambitieus project van de Vlaamse provincies, de Vlaamse kunststeden (waaronder Antwerpen en Mechelen), Toerisme Vlaanderen en private en publieke toeristische partners voor het herstel van het binnenlands toerisme.

Kampeer- en fietstoerisme

Naast de geplande structurele samenwerking voor de promotie van de Vlaamse kampeersector werkt Toerisme Provincie Antwerpen zelf ook aan een campergastvrije provincie via de lancering van ‘campergastbedrijven’.

Het relanceplan heeft uiteraard ook aandacht voor fietsen. Toerisme Provincie Antwerpen zal het netwerk en de expertise uit het impulsproject ‘Fietsvakanties in Vlaanderen’ voluit inzetten om met logiesuitbaters en andere ondernemers meerdaagse fiets- en wandelarrangementen te ontwikkelen.

Daarnaast worden de plannen voor de nieuwe Vlaamse icoonroutes langs het fietsknooppuntennetwerk - waaronder een Kempenroute, Schelderoute en Kunststedenroute - versneld uitgewerkt.

Voor en met ondernemers

De komende weken giet Toerisme Provincie Antwerpen de tien projecten in concrete scenario’s, die indien nodig gefaseerd kunnen uitgerold worden rekening houdend met alle richtlijnen van veiligheid en gezondheid.

Gedeputeerde voor Toerisme Jan De Haes: “Het spreekt voor zich dat dit gebeurt in samenspraak met onze partners. Zo overleggen we binnen onze regio’s Kempen en Scheldeland in mei al met de gemeentebesturen. Begin juni plannen we een - virtueel - provinciaal postcorona-toerismeoverleg over dit relanceplan. We buigen ons dan samen met vakantiemakers en deskundigen over een aantal uitdagingen. Hoe spreiden we bezoekers maximaal in tijd en ruimte of verzoenen we de veiligheidsmaatregelen met het vakantiegevoel? En hoe vermijden we dat Vlamingen die extra drempels ondervinden door de coronacrisis uit de boot vallen? Naast het economische herstel hebben we in dit relanceplan immers ook bewust aandacht voor solidariteit.”

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is