Provinciale culturele instellingen binnen de stad Antwerpen

Op 1 december 2017

De stad Antwerpen en de provincie Antwerpen zijn het eens over de overheveling van de provinciale culturele instellingen,  MoMU, FOMU, DIVA en de Arenbergschouwburg naar de stad Antwerpen. Beide overheden zijn overtuigd van het grote belang van en de nood aan continuïteit voor deze instellingen. Alle nodige beslissingen zijn genomen om de werking en de tewerkstelling van de medewerkers vanaf 1 januari 2018 vlot te laten verder lopen.

Concreet zal de stad Antwerpen vanaf 1 januari 2018 de verantwoordelijkheid over De Museumstichting, opgericht door de provincie Antwerpen, overnemen. Door de drie musea onder te brengen in een extern verzelfstandigd agentschap (eva) garanderen de stad en de provincie een combinatie van autonomie en continuïteit voor de werking van de drie musea. De inhoudelijke en artistieke werking van de Arenbergschouwburg wordt dan weer een afzonderlijke pijler binnen de vzw Antwerpen Kunstenstad met aandacht voor de specifieke werking van Arenberg en het Openluchttheater Rivierenhof.

Caroline Bastiaens, schepen voor cultuur: “We verwelkomen MoMu, FoMu, DIVA en de Arenbergschouwburg met open armen. Dit akkoord garandeert de continuïteit van de werking en maakt een nog intensievere samenwerking tussen culturele organisaties in onze stad mogelijk. Samen gaan we een mooie toekomst tegemoet waarin we ongetwijfeld ook internationaal hoge ogen zullen blijven gooien. Samen schrijven we een nieuwe, gemeenschappelijke (museale) taal.”

Gedeputeerde voor cultuur Luk Lemmens is een tevreden man: “Dit is een goed akkoord. De provincie, die decennialang in deze topinstellingen geïnvesteerd heeft, kan ze nu met een gerust hart overdragen aan de stad. We hebben de nodige garanties gekregen dat onze musea en de Arenbergschouwburg ook in de toekomst de nodige autonomie en middelen krijgen om hun succesvolle werking verder te zetten. Met dit laatste akkoord is ook de afslanking van de provincie een feit.”

 

De Museumstichting:

De stad Antwerpen nam in het kader van de overheveling van de provinciale musea bovendien volgende beslissingen:

De Museumstichting, opgericht binnen de provincie Antwerpen, wordt vanaf 1 januari 2018 overgenomen door de stad Antwerpen.
Statutaire personeelsleden van het MoMu, het FOMU en DIVA worden overgenomen en vanaf 1 januari tewerkgesteld binnen De Museumstichting. De contractuele personeelsleden blijven in dienst van De Museumstichting en krijgen ook een contract bij de stad als ze dit wensen.
Om de continuïteit van de werking van de instellingen te garanderen, werden een aantal overgangsmaatregelen met De Museumstichting afgesproken met betrekking tot communicatie, gebruik van systemen, etc.
De financiële middelen van de musea zullen gelijk zijn aan het totale bedrag dat van de provincie via Vlaanderen aan de stad wordt overgedragen.
De volle eigendom van de drie panden - het Fotomuseum, het museum voor Edelsmeedkunst, Juwelen en Diamant (DIVA), het Modenatiegebouw - wordt overgedragen van de provincie Antwerpen naar de stad Antwerpen. De eigendomsoverdracht van DIVA zal plaatsvinden na de voorlopige oplevering van het renovatieproject, die is voorzien voor het najaar van 2018. Alle lopende overeenkomsten met de huidige contractanten worden door stad Antwerpen overgenomen.

 

De Arenbergschouwburg:

Een kader werd uitgewerkt waarbij de werking van Arenbergschouwburg en de werkwijzen van vzw Antwerpen Kunstenstad optimaal worden afgestemd:  bijvoorbeeld met betrekking tot de inhoudelijke en financiële autonomie, handtekenbevoegdheid binnen de vzw, lidmaatschap van het directiecomité van vzw Antwerpen Kunstenstad etc.
Alle statutaire en contractuele medewerkers komen in dienst van de stad en blijven tewerkgesteld in Arenberg.
De volle eigendom van het patrimonium Arenbergschouwburg wordt overgedragen aan de stad Antwerpen. Alle lopende overeenkomsten met de huidige contractanten worden door stad Antwerpen overgenomen.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is