Provinciale Fietsbarometer analyseert 37 km fietspaden in Duffelse gemeente

Op 13 september 2018

De gemeente Duffel telt 37 kilometer bovenlokale fietspaden (BFF). De provinciale Fietsbarometer analyseerde deze grondig. Ze evenaren met 6/10 het provinciale gemiddelde. Fietsen in gemengd verkeer, met een lengte van 1,5 kilometer, krijgt een gemiddelde eindscore van 2,8/10 tegenover 4,1/10 voor het provinciaal gemiddelde.  

"Het rapport van de provinciale Fietsbarometer voor de gemeente Duffel toont aan dat de fietspaden vooral slecht scoren op trilcomfort. Toch zien we als provincie dat Duffel heel wat inspanningen levert om de situatie voor fietsers te verbeteren. Naast geplande investeringen in fietsinfrastructuur volgen zij het aantal fietsers op de voet en tellen zij op geregelde tijdstippen op verschillende locaties in de gemeente. De absolute toplocatie is de brug over de Grote Nete in het centrum van het dorp (O.L.Vrouwlaan) waar bijna
5 000 fietsers geteld werde
n", vertelt gedeputeerde Luk Lemmens, bevoegd voor Mobiliteit. 

Fietspaden
De fietsostrade F1 Antwerpen-Mechelen scoort met 7,1/10 het beste voor het hele BFF op het grondgebied van Duffel. Daar tegenover scoort de Walemstraat met 3,8/10 erg laag. Deze globale score is opgebouwd uit een score op breedte (5,3/10), score op afscheiding van het fietspad tot de rijbaan (7,3/10) en trilcomfort (1,3/10). De herinrichting van deze straat staat wel op de planning van de gemeente.  De fietspaden scoren in de gemeente Duffel alleen op vlak van trilcomfort onder het provinciaal gemiddelde. Zo haalt de Mechelsebaan N14 slechts 1,6/10.  

Gemengd verkeer 

Op 1,5 kilometer van de BFF-routes in Duffel is geen fietsinfrastructuur aanwezig en fiets je in gemengd verkeer. Fietsers houden niet van de Kiliaanstraat (0/10) omwille van het extreem lage trilcomfort. De kasseien remmen het autoverkeer maar zijn niet comfortabel voor de fietser. De Rechtstraat als onderdeel van de F1 scoort met 8,2/10 goed als gemengd verkeer route. Waar routes in gemengd verkeer laag scoren is dit meestal te wijten aan de hogere verkeersintensiteiten en parkeerbewegingen.

Gemiddeld scoren de gemengd verkeerroutes 2,8/10 buiten de spits en 3,8/10 binnen de spits.  

Dit rapport levert ons een schat aan informatie over een heel aantal van onze fietspaden. Het provinciale gemiddelde is niet slecht, maar aangezien we in Duffel inzetten op een sterk fietsbeleid, moet onze lat hoger liggen. Daarom ben ik blij dat we voor de top drie van onze slechtste fietspaden al in de weer zijn. Zowel voor de Walemstraat, Notmeir en de Lintsesteenweg zijn we samen met onze buurgemeentes de aanpak van deze fietspaden aan het voorbereiden. Ook voor de bijzonder slechte fietspaden langs de Mechelsebaan is er beterschap in het vooruitzicht nu we dit project bij de Vlaamse overheid nieuw leven hebben kunnen inblazen. Ondertussen kijken we uit naar de plaatsing van onze vaste fietstelpaal op de Netebrug,” zegt Schepen van Mobiliteit Staf Aerts

Rol van de provincie Antwerpen 

De Fietsbarometer is een beleidsinstrument dat met objectieve cijfers concrete aanbevelingen doet om het fietsbeleid van lokale besturen te verbeteren. Met de Fietsbarometer analyseert de provincie Antwerpen één voor één alle gemeenten. Ze schetst een totaalbeeld van de bovenlokale fietsroutes en doet concrete aanbevelingen om die te verbeteren. Soms gaat het over grote knelpunten waar een volledige herinrichting van de weg gewenst is. Vaak kunnen kleine ingrepen, die niet zoveel geld kosten, de fietsers heel wat meer (fiets)veiligheid en comfort bieden. De provincie Antwerpen stelt ook de expertise van haar medewerkers en subsidies uit het Fietsfonds beschikbaar. Ze wil zo de situatie voor fietsers in heel de provincie comfortabeler en veiliger maken. 

Meer details vind je op de online Fietsbarometer op de provinciale website. Je kan het gedetailleerde rapport van de Fietsbarometer in de gemeente Duffel ook opvragen via het contactformulier van Steunpunt Fiets.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is