Provinciale Fietsbarometer geef Hove score van 5,5 op 10

Op 19 december 2016

De fietsbarometer van de provincie Antwerpen combineert fietstellingen, infrastructuuraudits, ongevallencijfers en vanaf volgend jaar ook gebruikersenquêtes om een globaal beeld van de fietsinfrastructuur te bekomen. In de studie zijn enkel bovenlokale fietsverbindingen opgenomen. Hove ligt met een gemiddelde eindscore van 5,5 onder het provinciaal gemiddelde van 6,2. “Dat heeft vooral te maken met de breedte en het trilcomfort van de langere assen Lintsesteenweg, Edegemsestraat en de Mortselsesteenweg. De fietsostrade krikt het gemiddelde gevoelig op”, zegt gedeputeerde voor Mobiliteit Luk Lemmens. De fietsostrade krijgt met 9,2 op 10 een uitstekende score mee. Maar de Mortselsesteenweg (1,9/10) en de Edegemsestraat (0,9/10) scoren zeer slecht.

Twee zwarte punten

De provincie focuste ook op gemengd verkeer tijdens de spits. “We noteerden twee zwarte punten, die zowel met fietscomfort als met de verkeersdrukte te maken hebben. De Leon Dumortierstraat scoort slecht vanwege de ondergrond en de scherpe bocht waarna je op een baan komt waar veel verkeer passeert. Het andere zwarte punt is het kruispunt Mortselsesteenweg-Boechoutsesteenweg, waar de situatie voor de fietsers onveilig is door de hoge verkeersintensiteit.”

De Fietsbarometer geeft niet enkel kritiek maar doet ook aanbevelingen. “Sommige maatregelen zijn quick-wins, zoals markeringen op kruispunten die aangeven dat op fietspaden dubbelrichting geldt. Voor de Leon Dumortierstraat raden we een bijkomende studie aan. En om het trilcomfort te verbeteren, ijveren we in het algemeen steeds voor fietspaden in asfalt.

Het kruispunt van de fietsostrade ter hoogte van de Donderbrug is één van de cases die door Fietsberaad Vlaanderen wordt onderzocht om de problematiek van de voorrangsregeling op fietsostrades op te lossen. Er zijn meerdere plaatsen op de fietsostrade met gelijkaardige situaties. Een fietsbrug is deze legislatuur niet meer haalbaar.

Volledig nieuw fietspad

Volgens burgemeester Koen Volckaerts (N-VA) worden de problemen aangepakt. “Er komt binnen de zestien maanden een volledig nieuw fietspad langs de Mortselsesteenweg. We denken dat dat fietspad hoge punten zal scoren. Het fietspad langs de Lintsesteenweg wordt tot aan de Magdalena Vermeeschlaan verbreed en comfortabeler gemaakt. En het trilcomfort op het fietspad van de Edegemsestraat is opmerkelijk verbeterd nu we onlangs het fietspad vernieuwd hebben.”

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is