Provincie Antwerpen bouwt fietstunnel Koulaak voor fietsostrade F105 Herentals-Balen

Op 18 september 2018

Provincie Antwerpen bouwt een fietstunnel van 14 meter lang onder spoorlijn 15 ter hoogte van Koulaak in Herentals. De fietstunnel maakt deel uit de fietsostrade F105 Herentals-Balen. De werken starten dit najaar. De aannemer start met de bouw van keermuren, een secanspalenwand. Deze wand die uit aaneensluitende betonnen palen bestaat vangt het hoogteverschil op tussen het spoor en het maaiveld.

Voor de provincie Antwerpen zorgt deze fietstunnel voor een veilige verbinding tussen de noord- en zuidzijde van de spoorweg als onderdeel van een veilige, vlotte en comfortabele fietsostrade. Op deze manier worden de woongebieden ten zuiden en ten noorden van de spoorlijn met elkaar verbonden”, legt Luk Lemmens, gedeputeerde voor Mobiliteit uit. “Het was bovendien niet mogelijk om het volledige traject langs de noordzijde richting station Olen aan te leggen. Met deze trajectkeuze is vermeden dat de fietsostrade F105 ter hoogte van Koulaak een Natura 2000-gebied moet kruisen. Natura 2000 is een Europees netwerk van beschermde gebieden, waarmee Europa de achteruitgang van de natuur een halt toeroept”, verduidelijkt gedeputeerde Luk Lemmens.

Bouw fietstunnel
Dit najaar start de aannemer met voorbereidende werken en het bouwen van de keermuren. Tegen eind februari moet dit achter de rug zijn. Aansluitend worden nutsleidingen, die de bouw van de tunnel verhinderen, verplaatst. In de periode mei-augustus 2019 bouwt de aannemer de tunnel aan de zijde van Koulaak om vervolgens tegen het najaar van 2019 de tunnel onder de sporen te kunnen plaatsen.

De aanleg van deze fietstunnel kost 1,3 miljoen euro.

Europa is voor de provincie Antwerpen een heel belangrijke partner voor het realiseren van allerlei grote en kleine projecten op diverse domeinen. In deze bestuursperiode investeerde Europa al 73 miljoen euro in onze provincie. Voor de bouw van deze fietstunnel in Herentals is een subsidie van het 629.000 euro voorzien uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO)”, aldus Peter Bellens, gedeputeerde voor Europese Samenwerking.  

De nieuwe fietstunnel moet de fietsostrade Herentals-Balen nog aantrekkelijker maken. Het is een rechtstreekse investering in meer snelheid, meer comfort en meer veiligheid. Dit zijn niet de meest goedkope investeringen, maar we kiezen voluit voor de fiets”, vult Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts aan. 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is