Provincie Antwerpen onderscheidt door duidelijke keuzes voor meerjarenplan 2020-2025: 161 miljoen investeringen de komende zes jaar

Op 10 december 2019

Op 10, 11 en 12 december debatteert de Antwerpse provincieraad over het meerjarenplan 2020-2025. De coalitie van N-VA en CD&V kiest resoluut voor een duurzaam, efficiënt, dienstbaar en verbindend bestuur. Deze ambitie weerspiegelt zich in de financiële keuzes voor de komende jaren. Als eerste bestuursniveau schaft de provincie Antwerpen stelselmatig de partijdotaties af. De komende zes jaar wordt er netto 161 miljoen euro geïnvesteerd. Meer geld gaat er naar fietsostrades, bomen aanplanten, ecologische waterhuishouding, provinciaal onderwijs, flankerend arbeidsmarktbeleid, veerkrachtige dorpen, het Wetenschapspark UAntwerpen, de bouw van een nieuw havenbelevingscentrum, landbouwonderzoek, enzovoort.

Eerste gedeputeerde Luk Lemmens licht toe: “We zullen als provincie meer dan ooit een verschil kunnen maken omdat we duidelijke investeringskeuzes maken. We zetten deze legislatuur nog ambitieuzer in op de in 2018 ingezette transitie naar een performante overheid. Een overheid die zelf projecten opzet, maar evengoed op vraag van de lokale overheden dienstbaar de pen mee vasthoudt om over lokale noden en plannen na te denken. Als bestuur hebben we daarbij voluit voor duurzaamheid gekozen, waarbij onze gemaakte keuzes en genomen beslissingen geen beperkingen, maar kansen voor de toekomst creëren.”
In het meerjarenplan wordt dit streven naar duurzaamheid gedragen door de SDG’s of duurzame ontwikkelingsdoelstellingen. Deze worden geïncorporeerd in ons provinciaal beleidskader en ook in onze doelstellingenboom. “Met de implementatie van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen ofwel SDG’s in ons beleidskader ontwikkelen we aldus transversale instrumenten waarmee we de werkelijke impact van acties en projecten kunnen meten. Daartoe zijn we een samenwerking aangegaan met de academische wereld, met name de UA, AMS, en ook CIFAL”, besluit gedeputeerde Luk Lemmens.

 

10 speerpunten van het meerjarenplan van het Antwerpse provinciebestuur:

1. We besparen met de lineaire afschaffing van de partijdotaties 2 miljoen euro en zijn het eerste en enige bestuursniveau die dit doen.


2. We verdubbelen onze investeringen in het provinciale succesproduct fietsostrades naar 9 miljoen per jaar en in totaal geven we deze legislatuur 117 miljoen euro uit aan de aanleg van fietspaden.


3.We willen 1,2 miljoen bomen in onze provincie planten en via ons mondiaal beleid  beschermen we 120 miljoen bomen in tropische bossen.


4. In deze tijden van droogte en overlast investeert de provincie 24 miljoen in een ecologische waterhuishouding.


5. We investeren 24 miljoen extra in het provinciaal onderwijs.


6. Om ervoor te zorgen dat enerzijds minder jongeren zonder diploma de school verlaten en anderzijds mensen langer aan de slag kunnen blijven, voorziet de provincie 6,7 miljoen extra voor haar flankerend arbeidsmarktbeleid.


7. POM Antwerpen breidt de campus van het Wetenschapspark UAntwerpen in Niel voor 22 miljoen euro uit met diverse gebouwen, waaronder een opleidingscentrum voor de farma-industrie.


8. Aan de Antwerpse Droogdokkensite wordt een nieuw havenbelevingscentrum gebouwd dat focust op de tewerkstellingskansen in de haven. De provinciale cofinanciering bedraagt 8,4 miljoen euro.


9. Er is 10 miljoen euro uitgetrokken om de kleinere dorpen en gehuchten te wapenen voor de uitdagingen van de toekomst, o.a. via de herbestemming van leegstaande kerken.  


10. Door 1,3 miljoen euro te investeren in het praktijk- en voorlichtingscentrum Hooibeekhoeve in Geel ondersteunen we de veehouderij in onze provincie.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is