Provincie Antwerpen onderzoekt meest ideale traject voor ontbrekende schakel op de fietsostrade F12 Antwerpen-Bergen op Zoom via de haven

Op 12 september 2018

De fietsostrade F12 Antwerpen-Bergen op Zoom brengt je via Merksem, Ekeren, Antwerpen Haven, Stabroek, Berendrecht, Zandvliet zo naar Ossendrecht, Woensdrecht en Bergen op Zoom in Nederland. Deze fietsostrade volgt het fietspad langs de Noorderlaan in de haven. Omdat er nog geen verbinding is tussen het centrum van Ekeren en de Noorderlaan stelde de provincie Antwerpen een ontwerper aan om het meest ideale traject voor deze ontbrekende schakel te bepalen en te ontwerpen.

De fietsostrade F12 Antwerpen-Bergen op Zoom is een belangrijke fietsverbinding voor de haven. Momenteel komt nog 81% van de in het havengebied tewerkgestelde werknemers met de auto. Slechts 6% van de woonwerk-verplaatsingen gebeurt per fiets, tegenover 15,5% als Vlaams gemiddelde. Het grote potentieel van de fietsostrade F12 zit in het totaal aantal werknemers in de haven: om en bij de 60 000 werknemers werken voor ongeveer 900 bedrijven waarvan 68% vanuit de nabije omgeving komt. Daarom is het van belang om in te zetten op een vlot, ecologisch, veilig en gezond woon-werkverkeer”, licht Luk Lemmens, gedeputeerde voor Mobiliteit toe.

Fietsostrade F12 Antwerpen-Bergen op Zoom

De fietsostrade F12 sluit aan op de F14 Antwerpen-Essen op de Argentiniëlaan ter hoogte van het station Noorderdokken langs de Havanasite om daarna de Ekersesteenweg over te steken langs de wijk Rozemaai, en verder te gaan via de afrit Leugenberg richting Bergen op Zoom. “De provincie Antwerpen ontwerpt de ontbrekende schakel tussen de Noorderlaan en het centrum van Ekeren. Dit project situeert zich ten zuiden van het rangeerstation Antwerpen Noord en ten noorden van de Ekerse Putten”, aldus Luk Lemmens.

Koen Kennis, Antwerps schepen voor mobiliteit juicht dit initiatief toe: “Deze ontbrekende schakel sluit perfect aan op het fietspadennetwerk dat we in en om Ekeren uitrollen om de Ekerenaar op veilige en vlotte manier van en naar werk, school en recreatie plekken te laten fietsen. We maken van Ekeren een echt fietsdistrict!”

"Met deze verbinding van Ekeren naar de haven zal een zeer belangrijke schakel worden gelegd om mensen uit Ekeren en de ruimere regio nog meer te verleiden de fiets te nemen in hun woon-werkverkeer. Tot heden is de A12 letterlijk een barrière waar je omheen moet rijden en dat zal met deze link opgelost worden. Bovendien zal de route langsheen het prachtige natuurdomein van de Ekerse putten lopen. Dus ook de recreant zal hier veel aan hebben,” vult Koen Palinckx, districtsburgemeester van Ekeren, aan.
Tijdens een infomarkt konden omwonenden en bedrijven gisteren een eerste blik werpen op het voorstel voor het tracé van deze ontbrekende schakel. Met de informatie van omwonenden en partners gaat ontwerper Sweco nu aan de slag om ontwerpplannen op te maken. 

Ontbrekende schakel

Het ontbrekende traject is slechts een paar kilometer lang, maar het zal toch een hele uitdaging zijn om het te realiseren. De fietsostrade kruist er zowel het Groot als het Schoon Schijn maar ook de afrit Leugenberg en de A12. Aan de kant van de Noorderlaan moet de spoorlijn gekruist worden ter hoogte van de Grote Put. Voor de kruisingen van sporen, waterlopen en belangrijke verkeerswegen zullen bruggen en tunnels worden gebouwd zodat de fietser op de fietsostrade, vlot, veilig en comfortabel van en naar zijn werk kan fietsen.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is