Provincie Antwerpen werkt aan slimmere mobiliteit

Op 25 oktober 2017, over deze onderwerpen: Fietssnelwegen, Mobiliteit, Mobiliteit en openbare werken
Fietsen

Veel fietsbeleid in Vlaanderen wordt nog steeds gevoerd op basis van buikgevoel. De provincie Antwerpen wil het fietsbeleid baseren op objectieve cijfers en wetenschappelijk onderzoek. Nu stelt ze haar expertise ter beschikking van gemeenten, provincies, agentschappen van de Vlaamse overheid en lokale politiezones. Via het provinciale raamcontract voor fietstellingen en verkeersonderzoek kunnen deze ook werk maken van gedegen fietsonderzoek.

Steeds meer bestuursniveaus zetten in op de fiets. Voor een goed fietsbeleid is een sterke, objectieve basis nodig. De provincie Antwerpen voert al enkele jaren onderzoek naar de kwaliteit van fietsinfrastructuur, voert fietstellingen uit en brengt het profiel van de fietser in de kaar. Belangrijke informatie die in Vlaanderen niet altijd voorhanden is. "Om onze collega’s op andere bestuursniveaus aan te zetten om ook werk te maken van onderzoek, stellen we ons raamcontract ter beschikking. Op die manier moet niet iedereen een eigen offerteaanvraag opmaken, wat heel wat tijd en geld bespaart. De expertise van onze dienst mobiliteit op het vlak van fietsonderzoek stellen we met veel plezier ter beschikking voor lokale en bovenlokale overheden in Vlaanderen. Dit heeft het bijkomend voordeel dat onderzoek naar fietsen in Vlaanderen op een uniforme wijze gebeurt, waardoor de resultaten beter met elkaar vergeleken kunnen worden. Deze data geven mandatarissen en ambtenaren inzicht in het fietsgebruik en het verkeer in gemeenten, steden, provincies en Vlaanderen", legt Luk Lemmens, gedeputeerde voor mobiliteit uit.

Raamcontract 

Dankzij dit raamcontract kunnen gemeenten en steden meeliften op inspanningen en expertise van de provincie Antwerpen voor permanente fietstellers en verkeersonderzoek.  Een uniek contract dat meer en makkelijker verkeersdata verzamelt, cijfers onderling vergelijkt, juiste mobiliteitsoplossingen a.d.h.v. huidige verkeerstromen en gewenste verkeerstromen vindt, mobiliteitsprojecten evalueert en de impact van investeringen in gebruikscijfers bepaalt. 

 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is