Provincie steekt handje toe bij aanleg fietsostrades

Op 6 december 2016

De provincieraad stemt morgen over het budget van 2017. Daarin zitten ook bedragen voor de realisatie van de fietsostrades van Antwerpen naar Lier, van Lier naar Aarschot en van Lier naar Herentals.

“De fietsostrade van Antwerpen naar Lier hebben we als prioritair bestempeld. De provincie zal dit traject onderzoeken en stap voor stap zelf aanleggen. De verscheidene stukken fietsostrade zitten momenteel in verschillende fases van voorontwerp en onderzoek. Het eerste stuk dat we in het najaar van 2017 aanleggen, is een fietsbrug aan Park Savelkoul op de grens van Mortsel en Boechout. We ramen de bouw van die brug tussen 2,3 en 3,5 miljoen euro. Omdat we hiervoor maximaal 832.000 euro Europese subsidies krijgen, mogen we er niet te lang mee wachten”, stelt gedeputeerde van Mobiliteit Luk Lemmens (N-VA).

Voor de volledige aanleg van de fietsostrades van Lier naar Aarschot en van Lier naar Herentals heeft de provincie onvoldoende geld. Het gaat namelijk om een voorlopig geraamde investering van goed 57 miljoen euro. De provincie besliste daarom eerder al om tijdens de huidige legislatuur enkel het studiewerk en het ontwerp te laten opmaken. De provincieraad keurde het bestek hiervoor vorige maand trouwens goed, zodat een studiebureau gezocht kan worden.

“Door het studiewerk op ons te nemen, besparen we de gemeenten op het traject heel wat kosten en zorgen we voor alle voorbereiding om de fietsostrades aan te leggen. Bovendien subsidiëren de provincie (60%) en de Vlaamse overheid (40%) samen de aanleg van fietsostrades door gemeentebesturen.”

Opdrachtencentrale

We willen als provincie evenwel meer doen om de fietsostrades Lier-Herentals en Lier-Aarschot te realiseren. Om het voor de gemeenten nog makkelijker te maken om zelf werk te maken van de aan te leggen trajecten, beslisten we om een opdrachtencentrale in het leven te roepen. Alle aanbestedingen die nodig zijn voor de aanleg kunnen zo via een centraal punt geregeld worden. Dat bespaart de gemeenten tijd, administratie en geld. Zo kunnen ze zich op de aanleg van de trajecten concentreren”, benadrukt Luk Lemmens. Over het budget nodig voor die opdrachtencentrale wordt morgen gestemd.

Met de realisatie van de drie genoemde fietsostrades wil de provincie de stad Lier uitbouwen tot een echt knooppunt voor de fietser met verbindingen tot naar Aarschot, Herentals en Antwerpen.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is