Rivierpark Scheldevallei stap dichter bij erkenning als Nationaal Park

Op 12 januari 2022

Tien kandidaten dienden in het najaar bij de Vlaamse regering hun kandidatuur in voor een ondersteuning om door te groeien naar een Nationaal Park.  Rivierpark Scheldevallei is samen met vijf andere door Minister Demir op voordracht van een onafhankelijke jury uit deze kandidaten geselecteerd.  De Scheldevallei is met de getijdennatuur langs de Schelde en haar zijrivieren de enige riviernatuur bij de resterende kandidaten.  Midden 2023 zal de Vlaamse regering maximaal vier Nationaal Parken erkennen uit de overgebleven deelnemers.

Vlaanderen heeft de ambitie vier Nationale Parken met internationale uitstraling op te richten. De klemtoon ligt hier op natuur en biodiversiteit, de unieke belevingswaarde en de erfgoedwaarde. Een jury beoordeelde de voorbije maanden of de tien ingediende kandidaturen aan alle selectievoorwaarden voldeden, waaronder dus ook het dossier van Rivierpark Scheldevallei. “We wisten dat we een ijzersterk dossier hadden met betrekking tot de objectieve criteria: de natuurkern van 10.000 hectare waar je als park 20 jaar de tijd krijgt om naar door te groeien, halen we nu al. In sommige gebieden moeten we zeker de kwaliteit nog naar een niveau hoger tillen. Maar gezien de enorme revival van de natuurkwaliteit van de regio in de voorbije decennia en de nog op til zijnde projecten kunnen we hier heel geloofwaardige papieren voorleggen”, vertelt  gedeputeerde Jan De Haes.

Een Nationaal Park moet zich ook onderscheiden van de andere parken met een eigenheid en uniciteit op het niveau van de natuur-, landschaps- en erfgoedwaarden. “Aan de Schelde zijn de getijden tot 170 kilometer landinwaarts voelbaar met op sommige plaatsen een verschil tussen eb en vloed van wel zes meter. Een getijdennatuur zo diep in het landschap is heel straf, uniek in Europa”, aldus Carina Van Cauter, Gouverneur van Oost-Vlaanderen. Er wordt door Rivierpark Scheldevallei ook volop ingezet op de ontsluiting van het authentieke en typische erfgoed: oude meanders, turfputten, wielen, kastelen, steenbakkerijen, getijdemolens, pittoreske dorpen met waterfronten, nautisch erfgoed, …. Er valt heel wat te ontdekken in de Scheldevallei. “Daarom hadden we ook voor die criteria een positief gevoel. Maar het was toch vol spanning afwachten hoe de jury dit zou beoordelen en welke dossiers de andere kandidaten zouden voorleggen. We zijn dan ook bijzonder trots op deze eerste selectie door minister Demir.”

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is