Stad Mechelen en Provincie Antwerpen restaureren tuin Aartsbisschoppelijk Paleis

Op 2 december 2016, over deze onderwerpen: Domeinen en Groene Assen, Patrimonium, Toerisme

Met de start van de restauratie van de tuin van het Aartsbisschoppelijk Paleis is de definitieve stap richting het meer structurele openstenstellen van de tuin gezet. Het gunningsbedrag van de werken van de eerste fase bedraagt 600.000 euro, de kosten worden gezamenlijk gedragen door de stad Mechelen en de provincie Antwerpen.

 

In de paasvakantie van dit jaar konden nieuwsgierigen de tuin van het Aartsbisschoppelijk Paleis al eens gaan bezoeken, de sportievelingen konden dit al twee keer al lopend (en in het donker) doen tijdens Urban Trail Mechelen. Om een structurele openstelling mogelijk te maken was een grote restauratie van de tuin noodzakelijk. De renovatie wordt nu, op vraag van de stad, vervroegd opgestart door de provincie.

Restauratie

Gedeputeerde voor erfgoed Luk Lemmens legt uit: “Er zijn uitgebreide werken nodig om de tuin veilig te maken voor bezoekers. Zo is de restauratie van de tuinmuren cruciaal. De muur langsheen de Schoutetstraat is in slechte staat en wordt momenteel gestut met schoren. Op dit moment is het niet verantwoord bezoekers zonder begeleiding in de tuin te laten. Bovendien is een deel van het tuinpad niet toegankelijk door de aanwezigheid van de schoren. Er komt ook een nieuwe pergolaconstructie die de muur mee zal stabiliseren.”

Naast de tuinmuren zullen ook de tuinbergingen, het tuinpaviljoen en de Lourdesgrot gerestaureerd worden. Daarnaast wordt de tuinmuur tussen tuin en de koer van de conciërgewoning heropgebouwd en zal er een extra toegang tot de tuin gecreëerd worden (ook in de Schoutetstraat, dicht tegen de Kanunnik de Deckerstraat).

De provincie Antwerpen werkt sinds vorig jaar aan de restauratie van het Aartsbisschoppelijk Paleis. Ook de restauratie van de tuin was ingepland, maar op vraag van de stad Mechelen worden de werken versneld uitgevoerd. In ruil voorziet de stad een budget van 391.000 euro, de provincie neemt de overige kosten op zich.

Schepen Marina De Bie (Natuur- en Groenontwikkeling) legt uit: “Met het parkenplan hebben we de ambitie om toegankelijk groen nabij elke Mechelaar te realiseren. Dit doen we door nieuwe groene zones te creëren, bestaande parken te vernieuwen, maar ook door bestaande groengebieden te ontsluiten voor bezoekers. Het is dan ook logisch dat we een prachtige tuin zoals die van het Aartsbisschoppelijk Paleis graag toegankelijk willen maken voor de Mechelaars. Om dit zo snel mogelijk te realiseren, dragen we 391.000 euro bij om de werkzaamheden versneld uit te voeren.”

De huidige werken zijn er vooral om de veiligheid te verhogen, zodat het ontvangen van bezoekers mogelijk wordt. Het is de bedoeling in een latere fase een ruime tuinrenovatie en –heraanleg uit te voeren. Het ontwerpproces hiervoor is nog niet opgestart.

Alle partijen stellen alles in het werk om de tuin tegen de zomer van 2017 officieel open te kunnen stellen.

Perscontact: Willem Migom, 03 240 51 97

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is