Studenten ontwerpen Kempense dorpskernen van de toekomst

Op 22 december 2017

De provincie Antwerpen zet met haar ruimtelijk beleid in op kernversterking. Ruimte is schaars en staat onder druk. Om haar beleid te voeden met externe innovatie, werkte de provincie samen met masterstudenten van de opleiding Stedenbouw en Ruimtelijke Planning van de Universiteit Antwerpen. De studenten hebben voorbije twee jaren gewerkt op de verdichting van dorpskernen. De eigenheid van de dorpen was het vertrekpunt. Ze formuleerden concrete projecten voor de kernen van Berlaar, Berlaar-Heikant en Bevel (Nijlen).

‘De frisse visie van de studenten stimuleert ons om geijkte paden te verlaten. Hun voorstellen zijn veelbelovend. Vooral omdat ze getoetst zijn aan haalbaarheid op diverse vlakken’, vertelt Luk Lemmens, de gedeputeerde bevoegd voor ruimtelijke ordening.

Een uitdagend vraagstuk

De studenten werkten diverse ontwerpen uit die een antwoord bieden op de vraagstukken waarmee kleinere, landelijke gemeenten geconfronteerd worden zoals de vergrijzing en de afhankelijkheid van koning auto. Hun ontwerpen moesten daarbij juridisch en financieel haalbaar zijn, een realistische planning bevatten en vooral ook oog hebben voor het generen van politieke en maatschappelijke draagkracht.

De studenten hebben op 20 december de resultaten van hun onderzoek voorgesteld aan de gedeputeerde en een afvaardiging van de gemeenten Nijlen en Berlaar. De studenten kregen op deze manier een goede kijk op de werking van een studiebureau.  De presentatie van hun project voor een politieke vertegenwoordiging van zowel gemeenten als de provincie is een ideale oefening.

Interessante insteken

‘Er zijn enkele interessante insteken geformuleerd die inspirerend zijn voor het beleid van gemeente en provincie’, beaamt gedeputeerde Luk Lemmens. ‘Zo is er aandacht voor wooncoöperaties gericht op levenslang wonen. Daarbij moet er bij de verdichting en verbinding van binnengebieden aandacht voor groene zones zijn.’

Concreet willen enkele studenten in Berlaar de begrote middelen voor de kernversterking efficiënter inzetten. Tenslotte willen ze op een stationslocatie verdichten zodat mensen aangemoedigd worden om vaker voor de trein te kiezen.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is