Uitbreiding Babbelbeekse Beemden in Duffel

Op 5 januari 2023

Op 9 januari start de provincie Antwerpen met de herinrichting

De provincie en het lokaal bestuur Duffel gaan het gebied aan de Babbelbeekse Beemden grondig uitbreiden en verduurzamen. Samen met het onthardingsproject van Duffel krijgen de Arkelloop en de Babbelsebeek met deze uitbreiding extra veel ruimte om te meanderen en water te bufferen. Fietsers en voetgangers kunnen er tijdelijk niet passeren. Een omleiding wordt voorzien langs de Lintsesteenweg.
Waar de Arkelloop in de Babbelsebeek vloeit, op de grens van Duffel met Lier, vind je natuurgebied Babbelbeekse Beemden. Dit kleine gebied van natte natuur vormt een belangrijke schakel in de waterhuishouding van de buurt. Hoe meer water we hier kunnen ophouden, hoe minder wateroverlast we krijgen stroomafwaarts.

De start van de werken is voorzien voor 9 januari en in zijn totaliteit zullen de werken ongeveer 5 maanden duren. De werken gebeuren in fases. Eerst zal de kruising van de Arkelloop met Senthout worden vernieuwd, vervolgens wordt Senthout onthard en aansluitend starten de werken aan de Arkelloop en Babbelsebeek zelf.

“Die extra ruimte voor het water betekent een bijkomende bescherming tegen overstromingen, maar ook tegen waterschaarste. De totale meanderlengte zal ongeveer 1.300m bedragen, waar de huidige loop een trajectlengte heeft van ca 700m. Daarnaast zal het gebied ook een grotere natuurwaarde krijgen door het ecologisch beekherstel en door bepaalde zones ontoegankelijk te maken”, verduidelijkt Jan De Haes, gedeputeerde voor Natuur, Milieu en Waterbeleid.

“In het RUP Open Ruimte Duffel West hadden we de vallei van de Babbelsebeek al herbestemd tot overstromingsgevoelig natuurgebied. Dankzij subsidies van de Vlaamse Overheid en goede samenwerking met Natuurpunt en Provincie Antwerpen kunnen we nu meer ruimte creëren voor water en natuur. Door ook het Senthout voor een stuk te ontharden kan extra water infiltreren en kunnen we een rustigere en veiligere omgeving bieden aan de wandelaars en fietsers om van de natuur te komen genieten”, vertelt Isabel Glorie, schepen van ruimtelijke ordening van lokaal bestuur Duffel.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is