Verborgen schatten in Sint-Romboutskathedraal Mechelen blootgelegd

Op 18 december 2017

In de Sint-Romboutskathedraal in Mechelen wordt een groot vooronderzoek naar de afwerkingslagen van het interieur uitgevoerd. ‘Dit monnikenwerk geeft onderzoekers de kans om lang vergeten geheimen van dit monumentale gebouw te ontsluieren. Het onderzoek zal tot een volledige interieurrestauratie leiden’, stelt gedeputeerde Luk Lemmens. Dankzij nieuwe media kunnen bezoekers vanop afstand over de schouders van de onderzoekers meekijken.

Een geslaagde restauratie start met een goede voorbereiding. In opdracht van het provinciebestuur werd een grondig historisch onderzoek uitgevoerd. In september 2017 startte daarbij het vooronderzoek van de afwerkingslagen van het interieur.  ‘Het is een primeur dat er nu een groot vooronderzoek naar de afwerkingslagen wordt gedaan’, geeft Luk Lemmens aan. ‘Bij eerdere restauraties, zoals de Onze-Lieve-Vrouwe kathedraal in Antwerpen, gebeurde dat gefaseerd. Nu kan het onderzoeksteam werken aan een volledig vooronderzoek.’

Schatten achter het altaar

De eerste resultaten zijn veelbelovend. Met behulp van een scalpel en vergrotingsbril is achter het altaar in de Sacramentskapel een schildering met verschillende personages vrijgelegd. Ook is de aflijning van een ouder altaar teruggevonden. De blindnissen in deze kapel waren ooit kleurrijk geschilderd in rood en lichtpaars, waar nu vooral gebroken wit te zien is.

In de Schoonjanskapel zijn op de oostwand en het gewelf helmtekens en een mannelijk figuur in profiel met eronder een wapenschild teruggevonden. Deze schilderingen zijn een duidelijke verwijzing naar de familie Schoonjans, die in deze kapel haar erediensten hield. De spannende zoektocht in de sacristiekasten, waarbij de onderzoekers zich in kleine ruimtes wrongen, hebben verschillende schilderingen bloot gelegd die zich op de muren achter die kasten bevinden.

Schilderingen uit diverse tijdperken

Gedurende een ruim jaar wordt het onderzoek naar de verschillende afwerkingslagen uitgevoerd door het THV Sint-Rombout, onder leiding van ÁRTER. Het kathedraalinterieur is het resultaat van verschillende bouwcampagnes waarvan de belangrijkste zich uitstrekken tussen 1217 en 1502. Dat betekent dat het pleisteren en schilderen van het interieur ook in verschillende fases plaatsvond. Het onderzoeksteam zal de pleister- en verflagen registreren en in kaart brengen, hun bewaringstoestand vaststellen, testen uitvoeren en een behandelingsvoorstel opmaken. De bevindingen zullen in een latere fase de aanzet vormen voor een interieurrestauratie, die ten vroegste zal aanvangen in 2021.

Bezoeker krijgt een online blik achter de schermen

In het belang van het onderzoek zullen tot september 2018 opeenvolgende zones van de kathedraal voor het publiek afgesloten zijn. De onderzoekers gunnen de geïnteresseerden daarom graag een blik achter de schermen. Nieuwsgierigen kunnen het hele onderzoek online volgen via Facebook en via de website www.kathedraalmechelen.be.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is