Nieuws

Alle nieuwsitems

Op 5 december 2018

“De fietspaden langs de Vierselbaan, Herentalsebaan, Dennenlaan en Hallebaan zijn te smal en/of liggen te dicht bij de rijweg voor de fietsers in Zandhoven. Over het algemeen scoren de Zandhovense fietspaden met 6/10 hetzelfde als het provinciale gemiddelde van 6,1/10”, vertelt Luk Lemmens, …

Op 5 december 2018

Na de restauratie van de koetshuizen van Hof ter Linden in Edegem wordt nu ook stapsgewijs de buitenomgeving opgewaardeerd. Er zijn al heel wat stappen gezet om het kasteeldomein op te waarderen en de gebouwen te restaureren. Zo werd recent de restauratie van het oostelijk koetshuis afgerond en …

Op 4 december 2018

“We zijn de eerste provincie die beslist om de subsidies voor partijen volledig af te schaffen.” Eerste gedeputeerde Luk Lemmens zet meteen de toon bij de voorstelling van het nieuwe provinciebestuur in Antwerpen. In de komende zes jaar wordt de 500.000 euro provinciale steun voor politieke …

Op 3 december 2018

Ambitieus, duurzaam, efficiënt, dienstbaar en verbindend, met deze kernwaarden vat het Antwerpse provinciebestuur de nieuwe legislatuur aan. De provincieraadsleden werden vandaag in de raadszaal van het Provinciehuis beëdigd. De kersverse deputatie deed vervolgens het bestuursakkoord uit de doeken, …

Op 21 november 2018

Met 228 nieuwsgierigen werd de eerste dialoogmarkt over het regioverkeer in Geel een succes. In CC De Werft presenteerde de provincie Antwerpen de resultaten van haar zomerbevraging, waaraan 2.220 mensen deelnamen. Bovendien ging zij een open gesprek aan over de verkeerssituatie in de woonkernen …

Op 24 oktober 2018

De gemeente Rijkevorsel telt zo’n 44 kilometer aan bovenlokale fietspaden. Met een score van 7,1/10 behaalt de gemeente de beste score tot nog toe. De bovenlokale fietsroutes in gemengd verkeer, met een totale lengte van 2,8 kilometer, hebben een gemiddelde score van 5,1/10 tegenover 4,1/10 voor …