Nieuws

Alle nieuwsitems

Op 15 oktober 2018

Met 14 van de 36 zetels is de N-VA afgetekend de grootste partij in de provincie Antwerpen. CD&V is tweede met 6 zetels. Daarom neemt de N-VA het initiatief om coalitiegesprekken met CD&V op te starten. De afgelopen 6 jaar hebben beide partijen reeds goed samengewerkt binnen de deputatie. Luk …

Op 29 september 2018

Het kleinstedelijke gebied Herentals en de Nete met haar overstromingsrisico komen samen in het projectgebied Olympiadelaan. Het voorzien van ruimte voor stedelijke functies in evenwicht met recreatie, natuur en water, is de uitdaging. De provincie betrekt de burger en lokale partners bij die …

Op 29 september 2018

Een topattractie die duurzaamheid koppelt aan respect voor landschap en erfgoed: dat is de ambitie voor de Kempense Heuvelrug van de Provincie Antwerpen en de gemeente Kasterlee, met medewerking van het Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete en steun van Vlaanderen en zelfs Europa.  Na een …

Op 27 september 2018

De provincie Antwerpen heeft onder meer als opdracht om inzake ruimtelijke planning de kleinstedelijke gebieden af te bakenen. In het kader van het afbakeningsproces kleinstedelijk gebied Herentals gaat het om zes PRUP’s die de provincieraad vandaag definitief vaststelde. Volgende zes PRUP’s zijn …

Op 24 september 2018

De fietsostrade F105 Herentals-Balen loopt langs spoorlijn 15 en dus ook onder de R14 in Geel. Om als fietser vlot, veilig en autovrij de R14 ongelijkgronds te kruisen, bouwt de provincie Antwerpen een fietstunnel onder deze ring. “De fietstunnel onder de ring van Geel maakt deel uit van de …

Op 18 september 2018

Provincie Antwerpen bouwt een fietstunnel van 14 meter lang onder spoorlijn 15 ter hoogte van Koulaak in Herentals. De fietstunnel maakt deel uit de fietsostrade F105 Herentals-Balen. De werken starten dit najaar. De aannemer start met de bouw van keermuren, een secanspalenwand. Deze wand die uit …